Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Story 30 เรื่อง ง่าย, สั้น, สนุก

 สวัสดีครับ

       ไฟล์ pdf นี้ มี Story 30 เรื่อง ที่ง่าย, สั้น, สนุกให้อ่าน รูปร่างหน้าตาของไฟล์ไม่น่าสนใจแม้แต่นิดเดียว แต่ story น่าอ่าน  ผมทำ Bookmarks ไว้ให้ท่านคลิกสะดวก ๆ (ท่านคลิกถูกนะครับ, ถ้าไม่รู้ที่คลิกถามมาได้ครับ ไม่ต้องเกรงใจ)

 คลิกอ่าน

       Story ทุกเรื่อง มี exercise ให้ทำ และมีเฉลยให้ตรวจ แต่ท่านไม่จำเป็นต้องไปสนใจ exercise ก็ได้ครับ จะอ่าน story เพลิน ๆ อย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้าคุณครูจะนำ story+exercise+key ไปใช้ ผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่ ๆ 

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com