Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมดิกทางเทคโนโลยี อังกฤษ – ไทย ที่มีให้ใช้ฟรีทางเน็ต

techdictEng-Thai-Dic

สวัสดีครับ

          เทคโนโลยีเป็นคำรวมที่สามารถใช้เรียกทุกศาสตร์ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(กายภาพ)และเป็นศาสตร์ที่ใช้ประดิษฐ์วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจึงกว้างขวางมาก และถ้าเราสามารถใช้ดิกอังกฤษ-อังกฤษได้ เราแทบจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้  เพราะเมื่อไปที่ 2 แห่งนี้ ก็จะมีคำนิยามของแทบทุกคำศัพท์ให้เราอ่าน

แห่งที่ 1:

ไปที่ www.google.com  และพิมพ์คำว่า define คำศัพท์ ลงไป เช่น

define routerคลิก

define air pressureคลิก

ให้คลิก More info  บรรทัดถัดลงไป เพื่อดูนิยามอื่น ๆ ของคำศัพท์ ด้วยครับ

และแทบทุกคำศัพท์ จะมีไอคอนอยู่ใต้คำศัพท์ให้คลิกฟังเสียงอ่านด้วย

แห่งที่ 2:

ไปที่เว็บ www.onelook.com

อยากจะพูดว่า onelook.com  มีคำศัพท์ทุกคำในโลกนี้ และถ้าท่านต้องการดิกเฉพาะทาง เขาก็มีให้ท่านเลือก ดังนี้

ArtBusinessComputingMedicineMiscellaneousReligionScienceSlangSportsTechnology

เฉพาะปุ่ม Technology  ปุ่มเดียว ก็มีดิกด้านเทคโนโลยีให้ท่านเลือกใช้ถึง 203 เว็บ

           ผมมาคิดว่า อาจจะมีบางท่านที่ยังต้องการใช้ดิกทางด้านเทคโนโลยี เช่น ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ การก่อสร้าง ช่างกล  ช่างยนต์ เป็นต้น ที่เป็นดิกอังกฤษ – ไทยไปพลาง ๆ ก่อน เพื่อจะได้ค่อย ๆ พัฒนาไปใช้ดิก อังกฤษ-อังฤษ ในอนาคต ผมจึงพยายามหาดิกชันนารี หรือเว็บรวบรวมคำศัพท์ อังกฤษ – ไทย ด้านเทคโลโลยี ที่ให้เราใช้ฟรี ๆ โดยไม่ต้องเสียเงิน ก็ได้มาบ้างครับ แต่ไม่เยอะนัก ข้างล่างนี้ครับ และขอถือโอกาสนี้เรียนท่านผู้อ่านว่า ถ้าท่านพบเว็บใดมีของฟรีที่เป็นดิกเฉพาะทาง อังกฤษ – ไทย ทำนองนี้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมจะได้รวบรวมไว้ในที่เดียวกันนี้  ให้คนไทยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก

ขอเชิญครับ.....

เว็บใช้ฟรีขณะต่อเน็ต online

[1] Engineering Dictionary พจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์ สามารถหาคำได้ตามลำดับตัวอักษร หรือพิมพ์ค้นได้เลย - คลิก

[2] เว็บ ศัพท์ช่าง โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์ - คลิก

[3] อภิธานศัพท์วิศวกรรมโยธา สามารถหาคำได้ตามลำดับตัวอักษร หรือพิมพ์ค้นได้เลย - คลิก

[4] ศัพท์บัญญัติราชบัญฑิตยสถาน สาขา คอมพิวเตอร์, การเชื่อม, พลังงาน,ปรับอากาศ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,ยานยนต์ - คลิก

[5] ศัพท์วิทยาศาสตร์ราชมงคล - พันธุวิศวกรรม - คลิก

[6] ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คลิก

[7] อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย - คลิก

[8] เว็บดิก อังกฤษ – ไทย ศัพท์ทั่วไป ซึ่งก็มีศัพท์เฉพาะทางอยู่ในนั้นมากพอสมควรให้ท่านเข้าไปค้นหา คือ

http://dict.longdo.com/

www.online-english-thai-dictionary.com

ไฟล์ pdf ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย ให้ท่านดาวน์โหลดไปใช้งานโดยไม่ต้องต่อเน็ต

(1)รวมศัพท์ภาษาอังกฤษด้านวิศวกรรม

(2)คำศัพท์ช่างวิศวกรรมโยธา

(3)พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ

(4)พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน

(5)ศัพท์วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

(6)อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย

ดาวน์โหลดดิกทั้ง 6 เล่ม - คลิก

คำขอร้องเช่นเดิมครับ ถ้าท่านใดมีไฟล์ดิกทำนองนี้ที่จะร่วมเผยแพร่ ช่วยส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ผมด้วยนะครับ

แถม:

ศูนย์แปลเอกสาร Kingtranslations  มีลิงค์ดิกเฉพาะทางหลายลิงค์ -คลิก / Facebook

e-book วิทยาศาสตร์ - คลิก

Facebook  กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม - คลิก

รวมลิงค์ศัพท์เฉพาะทาง - คลิก

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com