Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำโปรแกรมใหม่ของ อ.ยุทธนา: โปรแกรมฝึกโทอิค part 4 Short Talks

 

toeicsmalltalks

สวัสดีครับ

       อ.ยุทธนา ออกโปรแกรมใหม่อีก 1 โปรแกรม คือ  * โปรแกรมฝึกโทอิค part 4 Short Talks 

       โปรแกรมนี้ให้เราฝึกฟังเพื่อทดความความเข้าใจในการจับประเด็น   เป็นการฝึกฟังแบบตั้งใจ  ซึ่งต้องใช้สมาธิมากกว่าการฟังเฉย ๆ

       นิสัยในการการฟังแบบนี้บอกเฉย ๆ อาจจะไม่ซาบซึ้ง  ต้องให้ทดลองทำข้อสอบ เพื่อให้เห็นด้วยตนเองว่า คำถามที่เขาถามนี้เมื่อตะกี้เราก็ได้ยิน  แต่สมาธิของเราเจือจางเกินไปจึงจำไม่ได้, จับไม่ทัน จึงตอบไม่ได้

       การฝึกฟังเพื่อทำ test บ่อย ๆ จะเป็นการฝึกให้เรามีสมาธิมากขึ้นทีละนิด ๆ โดยอัตโนมัติ และนี่เป็นเรื่องที่น่าฝึกอย่างยิ่ง เพราะมันให้ประโยชน์ทั้งการทำ test, การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ, และการฝึก focus จิตใจให้เป็นสมาธิ

เชิญครับ....

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com