Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองให้ประสบความสำเร็จ กับชุด New Headway

 New Headway Books Covers18

สวัสดีครับ

          ถ้าคำตอบที่ 1 ของท่านในการพูดฝรั่งให้ได้ คือการได้เข้าชั้นเรียนกับครูฝรั่งที่โรงเรียนสอนภาษา  แต่ท่านติดขัดไม่มีโอกาส  ผมขอเสนอคำตอบที่ 2 คือ นำตำราและไฟล์เสียงทั้งชุดที่ครูฝรั่งใช้สอนมาเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งวันนี้ผมมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ทั้งชุดมาให้ท่านดาวน์โหลด ทั้ง Student’s Book, Teacher’s Book, Workbook, ไฟล์ Audio, ไฟล์ .nrg   .iso ฯลฯ

         แต่คำตอบที่ 2 นี้ ท่านจะต้องเป็นทั้งครูและ partner ในชั้นเรียนให้แก่ตัวเอง และมันจะนำไปสู่ความสำเร็จคือทำให้ท่านพูดฝรั่งได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า  ท่านมีความตั้งใจ ขยัน อดทน เด็ดเดี่ยว มากพอหรือไม่ ในการนำเนื้อหาที่สมบูรณ์ทั้งชุดนี้ไปฝึก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ

         เชิญดาวน์โหลดครับ เลือก Level ที่ท่านต้องการ โดยไฟล์ Rar แต่ละ part มีขนาด 100 MB

         คลิก 

ขอให้สังเกตว่า ไฟล์ Rar ที่ท่านจะดาวน์โหลดนี้ ระดับใด มีกี่ part

ก็เลือกดาวน์โหลดระดับที่เหมาะกับการฝึกของท่าน 

  1. ระดับ Beginner มีทั้งหมด 3 part
  2. ระดับ Elementary มีทั้งหมด 8 part
  3. ระดับ Pre-Intermediate มีทั้งหมด 6 part
  4. ระดับ Intermediate  มีทั้งหมด 11 part
  5. ระดับ Upper-Intermediate   มีทั้งหมด 5 part
  6. ระดับ Advanced   มีทั้งหมด 3 part

ดูภาพหน้าปก ebook: ซึ่งมีทั้งหมด 6 ระดับ

เริ่มตั้งแต่ Beginner ไปจนถึง Advanced แต่ละระดับประกอบด้วย Student’s Book, Teacher’s Book และ Workbook

          คลิก

อ่านบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งแนะนำวิธีการศึกษา

         คลิก

พิพัฒน์ 

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com