Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนกับชุด New Headway (Elementary) - ถ้าตั้งใจก็ไม่ต่างจากไปเรียนกับครูฝรั่งที่โรงเรียน

   headway

สวัสดีครับ

          หลายคนอาจจะเชื่อเด็ดขาดว่า คำตอบสุดท้ายของการผูดฝรั่งให้ได้ คือการไปเข้าชั้นเรียนกับครูฝรั่งที่โรงเรียนสอนภาษา  แต่ผมขอบอกว่าความเชื่อนี้อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงคุณภาพของครูและบรรยากาศในห้องเรียนด้วย  และถ้าวิเคราะห์ถึงที่สุด ห้องเรียนอย่างเดียวไม่ช่วยให้ใครพูดอังกฤษได้เก่งหรอก  ถ้าไม่ฝึกเองนอกห้องเรียนและที่บ้าน

         วันนี้ผมมีตำรา (ebook) และ CD (mp3) ที่หลายโรงเรียนสอนภาษาดัง ๆ ให้ครูฝรั่งใช้เป็นตำราสอนคนไทยในห้องเรียน คือตำราชุด New Headway ซึ่งมีหลาย level จากต่ำสุดไปสูงสุด คือ

1. Beginner

2. Elementary

3. Pre-Intermediate

4. Intermediate English Course

5. Upper-Intermediate English Course

6. Advanced English Course

          ชุดที่ผมหาได้และนำมาฝากท่านวันนี้เป็นระดับ Elementary ซึ่งมี ebook 2 เล่ม คือ Student's Book และ  Workbook และมีไฟล์ mp3 ที่ใช้ศึกษาประกอบ ebook ครบทุกบท  ถ้าระดับนี้มันไม่ยากไม่ง่ายเกินไปที่ท่านจะใช้ศึกษา ก็ใช้ได้เลยครับ  ในอนาคตถ้าผมหา level อื่นได้ จะนำมาฝากเพิ่มครับ

          ผมขอบอกอย่างจริงจังครับ ตำราพวกนี้เขาผลิตออกมาเพื่อให้คนเรียนด้วยตัวเองได้(ถ้าตั้งใจเรียน) คือเป็น self-study เมื่อพลิกเข้าไปดู อันดับแรกให้ท่านดูว่า มีกี่บท,  เรื่องอะไรบ้าง, และในนั้นจะมีคำว่า T  พร้อมหมายเลข  เช่น T 1.1 Read and Listen ท่านก็ศึกษาโดยอ่านหนังสือพร้อมกับฟัง mp3 โดยไปคลิก Tract 1.1 ในโฟลเดอร์ mp3 ที่ดาวน์โหลดไว้

หรืออย่าง T 4.9 Listen and Practice…. เขาบอกให้ฝึกยังไงก็ฝึกตามเขา แต่ถ้าฟังแล้วฟังอีกก็ยังฟังไม่รู้เรื่อง  ก็ไม่ต้องตกใจครับ เพราะทุก Track มี Tapescript ให้ท่านดู โดย

  • เล่ม New Headway Elementary  Student's Book  Tapescript  อยู่ที่หน้า  126/160
  • เล่ม New Headway Elementary Workbook with Key  Tapescript  อยู่ที่หน้า  78  (หรือไฟล์ pdf หน้า 80/91)

          พูดง่าย ๆ ก็คือ ขอให้ตั้งเรียนเถอะครับ ตำราชุดนี้มันช่วยท่านเต็มที่ แม้ว่าท่านจะไม่มีครูก็ตาม

 เชิญดาวน์โหลดครับ

• ebook - New Headway Elementary Student's Book

• mp3 Track 1.1 - 8.4 

mp3 Track 8.5 - 14.8  

• ebook - New Headway Elementary Workbook with Key

• mp3 

        อันที่จริง  ถ้าจะให้ครบถ้วน มันต้องมี Teacher's Book ด้วย แต่ผมหาไม่ได้ แต่เชื่อว่า ในฐานะผู้เรียน แค่ Student's Book และ Workbook with Key   มันก็เพียงพอแล้ว เพราะแบบฝึกหัดที่เขาให้เราทำ มันก็มีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม (หน้า 82/91)

         ผมขอแนะนำเท่านี้แล้วกันนะครับ ผมเชื่อว่าตำราชุดนี้มีประโยชน์มาก เพียงแต่ว่าขอให้เราฝึกอย่างเคร่งครัด เขาให้เราอ่านเราก็อ่าน  เขาให้เราฟังก็พยายามฟัง  เขาให้เราพูดก็พยายามฝึกพูด แต่หนังสือนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อให้ครูใช้สอนในห้อง และบ่อยครั้งที่ครูมักจะให้ผู้เรียนจับคู่พูดกันเป็น partner   ถ้าเราสามารถหาเพื่อนมาเรียนด้วยกันก็จะดีมาก แต้ถ้าจนใจหาไม่ได้ ก็ให้คิดถึงเพื่อนของเราสักคนหนึ่ง และให้เขาเป็นเพื่อนหรือ partner ของเราในจินตนาการ   เราก็สามารถฝึกกับตำราชุดนี้ได้ผลครับ

        ท่านผู้อ่านครับ ไม่มีอะไรพ้นความพยายามหรอกครับ คนที่มีโอกาสไปเรียนกับครูในห้อง ซึ่งอะไร ๆ ดูพร้อมไปหมด แต่ถ้าไม่พยายามเพิ่มเติม พร้อมก็กลายเป็นพร่อง   แต่เราซึ่งไม่มีโอกาสไปเรียน ถ้าพยายามเต็มที่ พร่องก็กลายเป็นพร้อมได้  เพราะมันถูกเติมให้เต็มด้วยความพยายามของเรา และผมขอพูดย้ำอีกครั้งด้วยความเชื่อมั่น ไม่มีอะไรพ้นความพยายามหรอกครับ

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com