Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

16 มกราคม: วันครู - วันมรณภาพหลวงพ่อชา สุภัทโท

วันนี้คือวันครู ขอน้อมกราบคุณครูทุกท่านซึ่งมีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อศิษย์

 ครูคือใครในวันนี้   YouTube

และก็เป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา สุภัทโท (๑๖ มกราคม ๒๕๓๕) พระผู้เป็นแสงสว่างทางจิตใจของชาวไทยและชาวโลก

หลวงพ่อชา ครู

     ในเว็บ e4thi.com ได้รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อไว้มากพอสมควร ขอเชิญชวนอย่างจริงจังให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาครับ → คลิก

พิพัฒน์ & ประสาร 

Webmaster e4thai.com 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com