Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดประโยคสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับ englishspeak.com

พูดภาษาอังกฤษ  บทเรียนภาษา

●→ ฝึกพูดประโยคสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน←●

เข้าไปที่ลิงก์นี้

http://www.englishspeak.com/th/english-phrases.cfm

เลือกหัวข้อใต้ “เรียงตามหมวดหมู่”   หรือ “เรียงตามตัวอักษร A… B… C… ” ตามที่ต้องการจะฝึก

● คลิกรูปลำโพง ออดิโอ(ปกติ)  เพื่อฟังการออกเสียง และฝึกพูดตาม จะซ้ำกี่ครั้งก็ได้

● หรือวางเมาส์ บนคำศัพท์ เพื่อฟังการออกเสียงเป็นคำ ๆ 

พิพัฒน์ 

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com