ดาวน์โหลด "คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ" (2)

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
จัดทำโดย : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

คลิกดาวน์โหลด

Pages from learningPackage

ศึกษาเพิ่มเติม:

การเปิดไฟล์ pdf online ให้เห็น page panel และ bookmarks panel