Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

โปรแกรมฝึก grammar อย่างง่าย 1500 ข้อ ระดับ 2 (Level 2) โดย อ.ยุทธนา

level 2

สวัสดีครับ

       อาจารย์ยุทธนาได้จัดทำโปรแกรมฝึก grammar ชื่อว่า 1500 structured Test Level 1 จากหนังสือ "1500 Structured Tests Level 1" ของ Stanley ซึ่งผมได้เคยแนะนำไว้ที่บทความนี้

โปรแกรมฝึก grammar อย่างง่าย 1500 ข้อ – โดย อ.ยุทธนา

       ตอนนี้อาจารย์ได้จัดทำชุดใหม่ “โปรแกรมฝึก grammar อย่างง่าย 1500 ข้อ ระดับ 2 (Level 2)” เสร็จออกมาแล้ว

       ท่านใดสนใจ ก็เชิญไป download ได้ที่นี่
 http://freewareacpyu.blogspot.com/2015/12/grammar-1500-2-level-2.html

       ลักษณะเด่นของโปรแกรมชุด 1500 Structured Tests ก็คือ เป็นโปรแกรมที่ง่ายทั้งเนื้อหาและการใช้งาน  เราสามารถเลือกทำหัวข้อที่เราต้องการ test ตัวเอง เมื่อคลิกทำไปทีละข้อ ๆ (และมีเฉลยให้ดูทันที) เราจะค่อย ๆ กระเทาะความเข้าใจผิดในเรื่องนั้น ๆ ออกไปทีละน้อย ๆ

       สิ่งที่โปรแกรมนี้ไม่มีก็คือการอธิบายว่า ทำไมจึงเฉลยอย่างนั้น  ๆ

       ถ้าท่านใดต้องการหาคำอธิบายเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับหัวข้อตามโจทย์ในโปรแกรม (ก่อนหรือหลังเข้าไปคลิกเล่นโปรแกรม)  ก็ทำได้ง่าย ๆ ครับ โดยพิมพ์ชื่อหัวข้อ ลงไปใน Google และต่อด้วยคำว่า ภาษาอังกฤษ ท่านก็จะเจอหลายเว็บทีเดียวที่อธิบายเรื่องนั้น  ก็เลือกเอาแล้วกันครับ ว่าจะอ่านคำอธิบายจากเว็บไหน

     ยกตัวอย่าง หัวข้อที่ 3 ของโปรแกรมนี้ (Level 2) Modal verbs  

     ดูคำอธิบายจาก Google  Modal verbs     ภาษาอังกฤษ  คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม:

grammar test โจทย์สั้น ๆ 3 เล่ม ๆ ละ 1500 ข้อ, พร้อมเฉลย

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com