Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวบรวมคำตอบปัญหาธรรมะและชีวิต โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Phra Paisal Visalo

ที่ลิงก์นี้

http://visalo.org/QA/index.htm

รวบรวมคำตอบปัญหาธรรมะและชีวิต โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

เป็นการตอบแบบกระชับ สั้น ๆ แต่ชัดเจน ตรงจุดที่ถาม และบ่อยครั้งก็ให้กำลังใจผู้ถาม

ทุกคำถามติดดินและคำตอบก็ติดดินเช่นกัน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปอ่านครับ

ศึกษาเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/visalo/?fref=photo

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com