คำสอนหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ต่าง ๆ

warnself

❶ 

http://www.watkoh.com/forum/archive/index.php/f-18.html

http://www.watkoh.com/forum/archive/index.php/f-18-p-2.html
❷ 

http://www.watkoh.com/forum/archive/index.php/f-4.html

และอีกมาก ที่นี่