กรรมทางวาจามีร้ายแรงมาก : หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ สอนศิษย์

กรรมทางวาจามีร้ายแรงมาก

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/rightspeech.htm