27 คลิป เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับพื้นฐาน - ระดับกลาง – ระดับสูง

download DSD

 27 คลิป เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ระดับพื้นฐาน - ระดับกลาง – ระดับสูง

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

https://www.youtube.com/watch?v=2E8lZQY4IAY&list=PLTHJaIifqO8I8TawzQ10a8G8Px8TqJmCE