ออกเสียงคำศัพท์อังกฤษไม่ยากแต่พลาดง่าย...ไปกับเจ้าของภาษา

Manager Online

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000128465

+