Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

บทบรรณาธิการ – เรื่องที่ไม่ควรพลาดเมื่อพลิก(คลิก)อ่านหนังสือพิมพ์

 4 edi    

สวัสดีครับ

       ตามทฤษฎีสื่อสารมวลชนที่คนทำหนังสือพิมพ์เขาเรียนกันก่อนออกมาประกอบอาชีพนั้น เขาสอนกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วว่า ต้องแยกข่าว(news)และความเห็น(view)ออกจากกันโดยชัดเจน  โดยข่าวนั้นให้มีเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ถ้าจะมีความเห็นปนอยู่ ก็ให้เป็นความเห็นของบุคคลในข่าว และทั้งข้อมูลและความเห็นของบุคคลในข่าว นอกจากพยายามตรวจสอบให้ถูกต้องแล้ว ควรมีครบถ้วนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของข่าว ไม่ใช่เสนอข่าวจากด้านเดียว

       หลายคนชอบพูดกันว่า news นั้น มาจาก n = north, e = east, w= west และ s = south นั่นก็คือ ข่าว คือ รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกทิศ แต่เมื่อมองในอีกแง่หนึ่ง ข่าวทุกชิ้น  ควรจะต้องรายงานจากทุกทิศหรือจากทุกมุมมอง ไม่ใช่มองจากมุมเดียวตามอคติของนักข่าวหรือบรรณาธิการข่าว  อันนี้ว่าตามนัยที่เป็นอุดมคตินะครับ

       แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็สามารถเสนอความเห็นของตัวเอง เมื่อผู้อ่านอ่านบทความที่คอลัมนิสต์เขียน หรืออ่านบทบรรณาธิการที่สะท้อนจุดยืนของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น  ก็จะรู้ว่านี่เป็นข้อมูลบวกกับความเห็นส่วนตัว ผู้อ่านอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ได้ บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางฉบับในบางประเทศที่มีคนอ่านจำนวนมากศรัทธา มีส่วนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรในประเทศนั้นก็เยอะ

       หากกล่าวเฉพาะหนังสือพิมพ์ ต้องถือว่าบทบรรณาธิการ เป็นข้อเขียนที่ขึงขังจริงจังเป็นงานเป็นการที่สุด และเขียนด้วยสำนวนภาษาที่ดีได้มาตรฐาน เพราะสะท้อนจุดยืนโดยรวมของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นกังวลสนใจของสาธารณชน

       วันนี้ผมขอรวบรวมบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ และภาษาไทย 2 ฉบับ มาฝากท่านผู้อ่าน โดยท่านสามารถอ่านย้อนหลังได้  และถือว่าเป็นการฝึก English reading ไปในตัวด้วยแล้วกันครับ

  1. รวมอ่านย้อนหลัง บทบรรณาธิการ นสพ. Bangkok Post
  2. รวมอ่านย้อนหลัง บทบรรณาธิการ นสพ. The Nation
  3. รวมอ่านย้อนหลัง บทบรรณาธิการ นสพ. ไทยรัฐ
  4. รวมอ่านย้อนหลัง บทบรรณาธิการ นสพ. มติชน 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com