100 ประโยค ภาษาอังกฤษง่าย ๆ

100 ประโยค ภาษาอังกฤษง่าย ๆ 
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/100sentences.pdf