Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวมธรรมะเจ้าอาวาสวัดในเมืองไทยลูกศิษย์หลวงพ่อชา

bote

โบสถ์วัดบุญญาวาส

สวัสดีครับ

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ผมได้ไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และได้หนังสือธรรมะโดยท่านเจ้าอาวาส คือ พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต มา 1 เล่ม ชื่อ→  ถามตอบ ปัญหาธรรม เล่ม ๑

       pajTun-book-small

       วัดบุญญาวาส เป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพง ซึ่งก่อตั้งโดยหลวงพ่อชา  และพระอาจารย์ตั๋น ก็เป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อชา

       ผมจึงได้ความคิดว่า น่าจะรวบรวมคำสอนซึ่งพระลูกศิษย์หลวงพ่อชาได้แสดงไว้และนำมาฝากท่านผู้อ่าน จึงเข้าไปดูรายชื่อวัดสาขาของวัดหนองป่าพง [คลิก] และรวบรวมวัดที่มีเว็บไซต์แสดงธรรมะของเจ้าอาวาสลูกศิษย์หลวงพ่อชาไว้ด้วย ได้ตามข้างล่างนี้ครับ

พระอาจารย์เลี่ยม  เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงองค์ปัจจุบัน

http://www.ubu.ac.th/wat/index.php?page=lpliembooksthai

พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส

ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ๒๐๒๗๐ โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๖๕-๔๖๕๘,

 http://www.watboonyawad.com/

พระปลัดอนันต์ อกิญฺจโน  วัดมาบจันทร์ ( สุภัททะบรรพต )

ต.แกลง อ. เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๓๑-๕๖๘๙,๐๓๘-๖๑๗๕๔๖

  https://watmarpjan.org/

พระอธิการจันดี กนฺตสาโร วัดป่าอัมพวัน

ต.หนองรี อ. เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๘๓-๔๗๓๒,

 www.watpahampawan.com

พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตปุญโญ) วัดป่าพิทักษ์ธรรม

ต.นิคม อ. พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๘-๐๓๔๑,

www.watpapitaktham.org/

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี)  วัดป่านานาชาติ  

ต.บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทรศัพท์ : 045-855289

www.watpahnanachat.org

ส่วนธรรมะของลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่เป็นชาวต่างชาติ รวบรวมไว้ที่เว็บข้างล่างนี้ครับ

http://forestsanghapublications.orgคลิกชื่อผู้แต่งที่คอลัมน์ขวามือ

Publications by Luang Por Sumedho

Publications by Ajahn Jayasaro

ศึกษาเพิ่มเติม: ประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์

http://www.suntiworrayan.com/index.htm

 mercurybuddha

ภายในโบสถ์ขณะทำพิธิทอดกฐิน พระประธานที่เห็นทำด้วยปรอท

 ก็เป็นอันว่าผมไม่ได้ร่วมทอดกฐินกับท่านผู้อ่าน แต่นำธรรมะจากงานทอดกฐินมาฝากแล้วกันนะครับ

 พิพัฒน์

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com