Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกเดาความหมายของ Phrasal verbs จากประโยคตัวอย่าง

gettakelook    

สวัสดีครับ

        เวลาที่อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเมื่อพบคำศัพท์ หรือกลุ่มคำศัพท์ (ที่เรียกว่า idiom / expression / phrasal verb) ถ้าสิ่งแรกที่ทำ คือเปิดดิกดูความหมาย  หรือถ้าขี้เกียจเปิดดิก ก็หาอ่านสิ่งที่มีคำแปลเป็นไทยแนบไว้ให้ เมื่องงหรือไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจ ก็ดูคำแปลนั้นได้ทันที

       ถ้าฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้  ก็จะทำให้ด้อยพัฒนาด้าน English reading skill เพราะการที่ไม่ได้ฝึกเดา, ไม่ได้ฝึกทำความเข้าใจ-ไม่ได้ฝึกตีความ-ไม่ได้ฝึกจับประเด็น  เอาแต่ดูคำตอบจากดิกหรืออ่านคำแปลพร้อมใช้  ถึงจะฝึกอ่านก็คล้ายกับไม่ได้ฝึก เพราะสมองไม่ได้ออกแรงหรือออกแรงน้อยมาก เหมือนกับทอดน่อง เดิน ๆ หยุด ๆ ไม่อาจนับเป็นการออกกำลังกาย เพราะร่างกายมันไม่ได้ออกกำลังจริง ๆ  

       การฝึกเดา, ฝึกทำความเข้าใจ, ฝึกตีความ จึงเป็นความหมายที่แท้จริงของการฝึกอ่าน   

       ในเว็บ e4thai.com มีหลายบทความที่แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการเดาความหมายของคำศัพท์  คลิกดู แต่เรื่องของเรื่องก็คือ นี่ไม่ใช่ความรู้ที่พออ่านเข้าใจจะใช้งานได้ทันที เพราะว่ามันเป็นทักษะหรือ skill ที่ต้องฝึกจนเกิดความชำนาญทีละน้อย ใครฝึกใครก็ได้ ใครไม่ฝึกก็ไม่ได้ และไม่ใช่สินค้าที่สามารถซื้อหาได้จากร้านสะดวกซื้อ

      ในฐานะ webmaster ของเว็บฝึกภาษาอังกฤษ e4thai.com มาหลายปี ผมมิได้ผลิตหรือนำเนื้อหาแบบพร้อมใช้แนบคำแปลไทย  มาใส่ไว้ในเว็บนี้เยอะ ๆ  เพราะผมเห็นว่า การฝึกแบบนั้นแม้จะออกแรงน้อย  แต่ก็ให้ผลน้อย  จึงเป็นการใช้เวลาที่เราก็มีน้อยอยู่แล้วไปอย่างไม่คุ้มค่า

       วันนี้ผมนำ phrasal verb ตั้งแต่ a  - z  มาให้ท่านออกแรงฝึกเดา ที่บอกว่าต้องออกแรงก็เพราะว่า แต่ละคำมีแต่ประโยคตัวอย่าง  แต่ไม่มีความหมาย ท่านต้องเดาความหมายเอาเองจากประโยคตัวอย่าง ขอเรียนว่า เมื่ออ่าน phrasal verb ตัวดำ (bold) และท่านไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไร – ไม่เป็นไรครับ – แต่เมื่ออ่านประโยคตัวอย่าง  และท่านรู้สึกว่าพอจะเดาออก – อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ – แต่ถ้าเค้นสมองออกแรงและยังเดาไม่ออกเลย อย่างนี้ก็มิได้เสียแรงเปล่าหรอกครับ เพราะนี่คือการเริ่มต้นให้สมองได้ออกกำลังเดา ถ้าฝึกออกแรงอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ สมองก็จะแข็งแรงและเดาเก่งขึ้นอย่างแน่นอน  ผมขอรับรองครับ 

       และหลังจากออกแรงเดาแล้ว   ถ้าท่านยังต้องการตัวช่วย ก็พิมพ์ หรือ copy+paste  phrasal verb คำที่สงสัย ลงในช่อง  Eng Eng Cambridge Dictในคอลัมน์ซ้ายมือ ก็ทำได้ตามสะดวก  หรือจะติดตั้ง add-on ดิก อังกฤษ-อังกฤษ เพื่อคลิกหาความหมาย ก็ทำได้เช่นกัน  คลิก

       ขอให้ท่านถือว่าแบบฝึกหัด phrasal verb ชุดนี้  เรื่องแรกที่ต้องฝึกคือการเดา ซึ่งต้องใช้สมองที่ช่างสังเกตและ alert,    ส่วนการพยายามจำนั้น เป็นเรื่องที่สองซึ่งควรทำทีหลัง

       ค่อย ๆ อ่านไปทีละคำแล้วกันครับ  ไม่ต้องรีบร้อน วันนี้จบที่ตัวไหน  หมายเลขอะไร ก็จดไว้ พรุ่งนี้ก็มาอ่านต่อได้


        เชิญครับ...

ลิงก์ที่มา

Phrasal verbs beginning with A

 1. Adhere to: If you keep refusing to adhere to the rules of the school, you may be expelled.
 2. Aim at: Most of his books are aimed at teenager readers.
 3. Answer back: How dare you answer back like that?!
 4. Answer for: I can answer for her qualifications in the field.
 5. Answer for: You can't make me answer for his mistakes. That's unfair!
 6. Ask after: He seems to be really interested - he keeps asking after you.
 7. Ask out: You behave like a moron! Ask her out and then you will know if she likes you or not!
 8. Associate with: It's ridiculous to associate happiness with full bank account...

Phrasal verbs beginning with B

 1. Back out: Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.
 2. Back me: Will you back me up if I present the alternative solution to the problem?
 3. Bank on: Tom is very disappointed as he banked on the pay rise and finally he didn't get it.
 4. Be after: John is after a job in marketing.
 5. Be made for: Mary and Paul seem to be made for each other.
 6. Beat up: He was dragged out of the car and beaten up by the street gang.
 7. Bend down: Johnny! Bend down and do your shoelaces.
 8. Blend in/into: Chameleons can blend in with their surroundings.
 9. Boss about/ round: I hate when somebody wants to boss me around!
 10. Break away: He wanted to break away from the traditional image of an artist and always wore suits in his studio.
 11. Break down: They got caught quite easily as their runaway car broke down after few miles.
 12. Break down: The discussion broke down because nobody wanted to accept any compromise.
 13. Break out: He broke out of the state prison last night.
 14. Break out: The anthrax epidemic was prevented from breaking out.
 15. Break through: The soldiers are reported to successfully break through the enemy's trenches.
 16. Break up: I didn't know Leven has broken up with Joe!
 17. Breeze into: She usually breezes into the meeting and shares her opinions witheverybody present.
 18. Breeze through: He breezed through the university entrance exams.
 19. Brighten up: She put some flowers to the vase to brighten the room up.
 20. Bring about: now we can just wait what these changes will bring about.
 21. Bring back: the photos we watched together brought back a lot of memories.
 22. Bring down: the present acute crisis in economy may bring the government down.
 23. Bring around/round: we tried to bring her round but in vain.
 24. Bring together: the disaster brought the local community together.
 25. Bring up: she was brought up to respect other people.
 26. Brush aside: He brushed aside his advisor's ideas and consequently lost the campaign.
 27. Brush up: He went to France to brush up on his French before the exam.
 28. Bump into: I bumped into my Mum when I tried to leave the house unnoticed.
 29. Bundle up: She bundled the kittens up in blankets before taking them to the vet.
 30. Burst in: The crowd burst in the palace and started the plunder.
 31. Burst out: He burst out laughing when he heard this joke for the first time.
 32. Butt in: She got mad as he butted in once again with his stupid remarks.
 33. Button up: Button up John, will you? It's quite cold today.

Phrasal verbs beginning with C

 1. Call in: Call in for a cup of coffee when you are in town.
 2. Call off: They had to call the meeting off because their partners asked for more time to decide on conditions.
 3. Calm down: They had a hard time in their relationship but now everything seems to have calmed down.
 4. Care: She cares for her younger sister.
 5. Carry on: The light went out but the surgeon insisted on carrying on with the operation.
 6. Carry out: I hope she will carry out her research as it may be a real breakthrough.
 7. Catch up: You will have to work harder in order to catch up with the rest of the team.
 8. Cheat on: She had a nervous breakdown when she discovered that her husband has been cheating on her.
 9. Check in: All the passengers should check in one hour before the departure.
 10. Check off: Please check off all the names on the list to make sure everyone's present.
 11. Check out: can somebody check out who is at the door?
 12. Check out: She checked out early in the morning and continued her journey.
 13. Check up on: I hate when he checks up on me to be sure that I go where I tell him.
 14. Cheer up: She went to the hairdresser to cheer herself up after the test.
 15. Chew something over: OK. There is no need to hurry - you can just chew it over and give the answer next week.
 16. Chill out: Oh, come on! Get a drink and chill out!
 17. Chip in: We all chipped in for our parents' present.
 18. Clean up: Clean up your room before you leave.
 19. Clear something out: Next weekend I'm going to finally clear my wardrobe out.
 20. Clear something up: Yes, we had an argument but we cleared it up already.
 21. Clear up: The weather's clearing up.
 22. Cloud over: as the sky clouded over, we had to resign from sunbathing that day.
 23. Come about: He said he had no idea how all these things may have come about in his company.
 24. Come across: John came across as being an extremely shy person.
 25. Come across: I came across this precious painting while I was tidying my basement.
 26. Come apart: we need a new bed; the old one is coming apart.
 27. Come around/round: as she was the only witness of the accident, the police officer waited tillshe came round to ask her some questions.
 28. Come back: don't wait for me; I don't know when I'll be coming back.
 29. Come down: This shelf is overloaded! It may come down any minute!
 30. Come down on: the press came down on his new play.
 31. Come down with: He came down with flu and had to stay in bed.
 32. Come out: The first issue of this newspaper came out in 1956.
 33. Come out with: She came out with her accusations quite unexpectedly.
 34. Count on: You can always count on Jim in situation like this.
 35. Cross out: Your essay is too long - cross some sentences out.
 36. Cuddle up: I often cuddle up to my pony when I feel unhappy.
 37. Cut down: I think you should cut down hours you spend in front of computer screen.
 38. Cut down on: I try to cut down on sweets and coffee.
 39. Cut in: He cursed and slammed on the brakes as the car suddenly cut in in front of him.
 40. Cut in: She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking?
 41. Cut off: Electricity has been cut off for the whole week.

Phrasal verbs beginning with D

 1. Deal with: Do you think you can deal with this sort of problem?
 2. Decide on: We have decided on holiday in Spain.
 3. Delve into: I don't want to delve into details concerning his death. It's too painful.
 4. Depend on: you can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public transport.
 5. Depend on: Our decision depends on the results of the test.
 6. Deprive of: Living in the country will deprive you of all the nightlife you like so much.
 7. Devote to: She devoted all her life to fighting for human rights.
 8. Die away: her voice gradually died away and there was silence again.
 9. Die out: Dinosaurs died out 65 million years ago.
 10. Dig out: I spent hours in the library but finally I dug out everything I needed.
 11. Do away with something: why don't they do away with all these stupid rules!
 12. Do: Could you help me do up my dress?
 13. Do without: I'm afraid she'll have to do without my help.
 14. Drag away: Drag him away from the TV somehow! He needs more exercise.
 15. Drop by / in: do not hesitate to drop in whenever you're in the neighbourhood.
 16. Drop off: I'm going to the city centre now, so if you want I can drop you off to the library.
 17. Drop: Sue decided to drop out of school.
 18. Dwell: John! Please stop moaning and dwelling on your past mistakes! The show must go on!

Phrasal verbs beginning with E

 1. Eat out: Do you feel like eating out today's evening?
 2. Enter into: He doesn't want to enter into details at the moment.

Phrasal verbs beginning with F

 1. Fade away: the ink writing has faded away and now it is barely visible.
 2. Fall apart: her relationship fell apart after two years. When Mark left Eve, her whole world fell apart.
 3. Fall behind: The horse started the race quite promising but then fell behind on the last bend. Tom has fallen behind in his English recently.
 4. Fall for somebody / something: I fell for her the moment I saw her for the first time.
 5. Fall out: I haven't seen him since we fell out last week. And I don't think I want to...
 6. Feel for: We felt for her when her husband disappeared and left her with all his debts.
 7. Fight back: don't stand like this! Fight back!
 8. Fill (something) up: the room was filled up with people.
 9. Fill something in: Please fill in the application form.
 10. Find out: did you find out how much he had paid?
 11. Focus on / upon: His research focuses on developing new information technologies.
 12. Fold up: You can fold the map up - I know where we are.
 13. Fool around/about: Stop fooling around with the knife or you'll get hurt.
 14. Frolic about / around: He loves frolicking around with his dog.

Phrasal verbs beginning with G

 1. Get (somebody) through (something): He got through the exams and got into college.
 2. Get away: I thought I would never get away from that boring guy!
 3. Get away with something: we all knew he was lying but he managed to get away with it.
 4. Get back: when did you get back?
 5. Get in: what time did you get in last night?
 6. Get in (into): how did all of you manage to get into such a small car? The doors were closed and I couldn't get in.
 7. Get off (something): to get to the museum you have to get off at fifth stop. What time do you usually get off work?
 8. Get on: The bus was full so we couldn't get on.
 9. Get on / along: how is she getting on in the marketing course?
 10. Get on / along (with somebody): I and Susan get on with each other.
 11. Get out: I got out of the car and went home.
 12. Get out: Get out of my house!
 13. Get out of something: I don't feel like going to her parents but I can't get out of it now.
 14. Get over: It took him over two years to get over his wife's death.
 15. Get over: There were many technical problems but they got over it.
 16. Get round/around: We still have to get around the lack of resources.
 17. Get somebody down: I hate autumn. It's always getting me down.
 18. Get something back: Can I borrow this book? You'll get it back next week.
 19. Get something down: Did you get her telephone number down?
 20. Get through: I tried to contact her but I couldn't get through.
 21. Get together (with somebody): Let's get together and talk about it.
 22. Get up: Everyone got up as the president arrived.
 23. Get up: Mike always gets up at 7 o'clock.
 24. Give back: Please give me back my CDs.
 25. Give in to somebody / something: She gave in to despair and refused to take medicine.
 26. Give somebody away: The bride's father usually gives her away.
 27. Give somebody/something away: He's so self-controlled that he never gives his true feelings away.
 28. Give something away: Mary gave her old clothes away to poor people.
 29. Give something out: Could you give out the leaflets to everyone?
 30. Give up: Don't give up. There's still a chance.
 31. Give up something: I gave up smoking two months ago.
 32. Go ahead we can't go ahead with the project without him.
 33. Go away: Leave me alone! Go away!
 34. Go back: When are you going back to London?
 35. Go by: As time went by, her fear grew more and more.
 36. Go by: She was standing at the window and watching people go by.
 37. Go down: Now, as the prices went down, I can afford this car.
 38. Go down: The Titanic went down on her virgin voyage.
 39. Go off: Two people died when a bomb went off in a shop.
 40. Go off: All the lights went off when a thunderbolt hit the house.
 41. Go on: Sorry for the interruption, please go on.
 42. Go out: Mark doesn't go out much.
 43. Go out: Let's go out for a walk.
 44. Go out: The light went out as we sat for dinner.
 45. Go out: Tom and Mary have been going out for seven years.
 46. Go through something: During her marriage she went through hell with her husband.
 47. Go together: In my opinion the dark shirt and this tie go together perfectly.
 48. Go under: After being hit with a torpedo the ship went under in few minutes.
 49. Go under: My Company went under and I was fired.
 50. Go up: The price of bread has gone up again.
 51. Go with something: White wine best goes with fish.
 52. Go with something: Riots usually go with unnecessary bloodshed.
 53. Go without: You'll have to go without bonus this month.
 54. Grow up: Don't behave like a child! Grow up!

Phrasal verbs beginning with H

 1. Hand out: My job is to stand on the pavement and hand out leaflets to people.
 2. Hand something in: Please finish writing and hand in the essays.
 3. Hang on: Hang on a second, I'll be right there.
 4. Hang on: Hang on or you'll fall.
 5. Hang out: In summer a lot of young people hang out here.
 6. Hang up: She was so annoying that I just hung up.
 7. Have on: Do you have any money on you?
 8. Head for: do the troops were heading for the capital city.
 9. Hear from: I haven't heard from him for ages.
 10. Heat up: His rude answer heated up the discussion.
 11. Heat up: Heat the dish up before serving.
 12. Hit back: You have to hit back after what he's told you.
 13. Hold back: Bodyguards had to hold back the crowd as Madonna stepped out of the car.
 14. Hold on: Hold on a second, I'm almost ready.
 15. Hold up: The flight to London was held up due to bad weather conditions.
 16. Hook up: Have you hooked up to the Internet yet?
 17. Hurry up: Hurry up! We have to be there at 5.
 18. Hush up: The government will do anything to hush it up as one of the ministers was involved in the case.

Phrasal verbs beginning with I  

 1. Identify with: Many girls try to identify with their idols.
 2. immerse in: After having her first baby, she was totally immersed in family life.
 3. impose something on/upon: Spanish invaders imposed their culture and beliefs on native Americans.
 4. indulge in: I indulged in a cup of hot chocolate in the morning.
 5. inform on somebody: The police have somebody here to inform on the terrorists' movements.
 6. infringe on/upon: This new law will infringe on freedom of speech, I'm afraid.
 7. inquire into: The judge wants the deputy to inquire into the case in greater detail.
 8. insist on/upon: Lucy insisted on seeing her lawyer before giving any answers to officer's questions.
 9. interfere with: I don't want my kids to interfere with any electrical stuff that we have at home.
 10. itch for: I was itching for the lesson to end, as we were supposed to have a match right after it.

Phrasal verbs beginning with J

 1. join in: We're going for a picnic tomorrow. Why don't you join in?
 2. jot down: She called the helpline and jotted down a few telephone numbers.

Phrasal verbs beginning with K

 1. keep away: Keep away from him or you'll get into trouble.
 2. keep on: Why you always keep on asking me about Mark? I don't want to talk about him!
 3. keep up (with): I can't keep up with computers, it's all changing too fast for me.
 4. kick back: Tonight I just want to kick back in front of TV.
 5. kick off: What time do they kick off?
 6. Kicked off: She rushed into the house, kicked off her shoes and ran upstairs.
 7. knock down: She is in hospital after being knocked down by a car.
 8. knock out: All these drinks yesterday just knocked me out. His doctor gave him some tranquilizers that have knocked him down.
 9. know of: Do you know of any Italian restaurants in Paris?
 10. knuckle down: He usually does nothing all year round and knuckles down right before the exam.

Phrasal verbs beginning with L

 1. land up: He landed up living in a cardboard box under the bridge.
 2. laugh at: What are you laughing at?
 3. lavish on/upon: His parents lavish a lot of money and attention on his education.
 4. lay off: Many people working in this factory were laid off without previous notice.
 5. leave out: Prepare the list carefully, I don't want anyone to be left out.
 6. let down: You let me down again, I can't trust you anymore.
 7. let out: The classes finished earlier but we were not let out before 3 o'clock.
 8. line-up: She lined up her books on the shelf.
 9. Litter: His inaugural speech was littered with clichés and empty rhetoric.
 10. log in / on: I can't log in, I forgot the password.
 11. log out / off: Please log out and turn the computer off.
 12. look after: We need to find someone to look after the kids when we're out tomorrow evening.
 13. look around: Look around and check if you find something interesting for you.
 14. look at: What are you looking at?
 15. look back: When I look back, I must admit that I don't regret anything in my life.
 16. look down on somebody: She looks down on people of lower financial status than hers.
 17. look for: I'm looking for a room to rent. Do you know of any in this area?
 18. look forward to: I'm looking forward to hearing from you soon.
 19. look into: The police are looking into the cause of the accident.
 20. look out: Look out!
 21. look out: Look out for your bag or someone will steal it.
 22. look through: She looked through the fashion magazines but found nothing interesting.
 23. look up: Could someone look up this word in a dictionary?
 24. loom ahead: I can't fully relax with my exams looming ahead.
 25. loom up: The castle's gloomy silhouette loomed up in the horizon.

Phrasal verbs beginning with M

 1. make for: He tried to make for the exit but was too drunk to reach it.
 2. make it up to somebody: They helped me so much... I don't know how I am going to make it up to them.
 3. Make: What do you make of Ralph? I think he's very intelligent.
 4. make out: I know this song but they sing so fast that I have never managed to make the words out.
 5. make up: I always make up before I leave house.
 6. make up: I wouldn't believe her! I bet she has made the story up!
 7. make up: for She spends so much probably making up for the years when she was penniless.
 8. match up: They will have to be interrogated once again as their stories proved not to match up.
 9. melt down: Put some butter on the pan and wait till it melts down. Then add onion rings.
 10. merge in: She watched him for a while but then he merged in the crowd.
 11. mess about/around: Will you stop messing around and start working?
 12. mess with: Do not mess with mixing alcohol.
 13. mess with somebody: Do not mess with him! He is eager to solve problems with his fists.
 14. mete out: The court meted out such severe penalty that even the victim was stunned.
 15. move in: I didn't like this flat when I moved in but now I think it's quite cosy.
 16. move out: We have to move out till the end of the month.
 17. mull over: I hate going shopping with her! She mulls over everything for hours and then buys nothing.

Phrasal verbs beginning with N

 1. nail down: She told us just the news - we will need to nail her down to reveal more details.
 2. name after: Jacky was named after her grandmother.
 3. narrow down: We wanted to narrow down the list of candidates for the elections.
 4. nod off: He usually nods off in front of the TV.
 5. nose about/around: Call the security! Somebody was nosing around in my office.
 6. note down: Please note down the following emergency numbers.

Phrasal verbs beginning with O

 1. object to: The President objected to the idea of further cuts in defence spending.

Phrasal verbs beginning with P

 1. pass away: The old lady passed away yesterday at ten.
 2. pass by: Every day I pass by this shop when I'm on my way to work.
 3. pass on: Have you passed on the message I sent you?
 4. pass out: It was so stuffy in the room that I wasn't surprised at all that some people passed out.
 5. pay back: I will pay you back next week. Is that OK?
 6. pay off: I hope to pay this loan off before the deadline.
 7. pay somebody back: I'm going to pay him back for all these stinging remarks.
 8. pick out: We spent hours looking for presents and finally picked out some books.
 9. pick up: Sue picked up the phone and dialled her boyfriend's number.
 10. pick up: I picked up a lot of new words during my trip to London.
 11. pick up: Will you pick me up from the station on Monday?
 12. pin down: He didn't tell me much. We will need to pin him down to details.
 13. piss off: She was absolutely pissed off with his behaviour.
 14. plug in: I haven't plugged in the TV yet, I just bought it.
 15. point out: She pointed out common writing mistakes her students should be aware of.
 16. polish up: His Spanish is not bad but he should polish it up a bit.
 17. print out: Could you please print out this document for me?
 18. pull down: They had to pull down the old building to build a new shopping centre there.
 19. pull in: The train from Manchester is pulling in on platform 1.
 20. pull in: I need a break, I'll pull in over there and we'll have some rest.
 21. pull out: A train has just pulled out of the station.
 22. pull out: Can you imagine it? I had to wait 5 minutes to pull out!
 23. pull up: A blue car has just pulled up near the cinema.
 24. put back: Remember to put back the CDs when you don't listen to them.
 25. put back: I'm afraid we have to put back our appointment.
 26. put back: Remember to put back your watch when you'll land in London.
 27. put down: Put down your bags and let's go to the kitchen.
 28. put down: How could you put me down in front of all these people?!
 29. put down to: She was unbearable yesterday but we put it down to the problems she has in her marriage.
 30. put forward: We put the clocks forward in spring.
 31. put off: Can you put off the meeting? I need to talk to you.
 32. put off: Oh yeah, he is handsome but his manners put me off!
 33. put on: It's quite cold so you'd better put on your coat.
 34. put on: Put on the light please.
 35. put out: Put out the lights, I'm tired and want to go sleep. Put the cigarette out, it's non-smoking area.
 36. put up with: How do you put up with him? He's so irritating.

Phrasal verbs beginning with Q

 1. Quieten down: The class quietened down when the teacher entered the classroom.
 2. Quarrel with: Am not quarrelling with your idea I just think you need to think about it more.
 3. Quit on: My friends quit on me when things got to rough.

Phrasal verbs beginning with R

 1. ramble on: I almost fell asleep when he started rambling on about his childhood.
 2. reach out: Could you reach out to press this button, please.
 3. read out: Now I will read out the names of our competition winners.
 4. reduce to: do Their accusations reduced her to tears.
 5. refer to: In his academic writing he always refers to Professor Johnson's research.
 6. refer to: Refer to user's handbook if you have any problems with the programme.
 7. relate to: This book relates to the case of JFK's assassination.
 8. rely on/upon: He relies on her common sense in situations like this one.
 9. remind of: She reminds me of a girl I knew years ago.
 10. resort to: To gain their goals they even resorted to violence.
 11. result in: His negligence resulted in severe health problems.
 12. ring back: She can't talk at the moment, can you ring back later?
 13. ring up: Ring me up in the evening.
 14. round down: They rounded it down to one hundred pound.
 15. round up: Round it up to fifty pounds, please.
 16. rub out: You can write in pencil so if anybody wants to correct something just rub
 17. it out and write once again.
 18. rule out: The police had ruled him out as a suspect.
 19. run across: She run across her old love when she was buying present for her husband.
 20. run away: Run away or they'll beat you up.
 21. run down: The press will run the Congress down for passing this bill.
 22. run into: You won't believe whom I ran into this morning!
 23. run into: You'll run into problems if you take this case.
 24. run out: We've run out of the paper for printing. Times running out, we've got only 3 minutes left. I ran out of butter in the morning so I had to go shopping.
 25. run up: I ran up to him and gave him a hug.

Phrasal verbs beginning with S

 1. sail through: She sailed through all the examinations. We sailed through the passport control.
 2. save up: I want to save up for a new computer.
 3. screw up: You'd better not screw it up this time.
 4. scribble down: You can't scribble down like that - nobody can read it.
 5. see off: All my friends came to see me off at the airport.
 6. see through: I didn't see her through and now I'm toasted.
 7. sell out: The bookstore sold out his new book in just few hours.
 8. send in: Please send in application forms before the end of the month.
 9. set off: We set off early in the morning.
 10. set out: We are planning to set out at about 8.
 11. settle down: He thinks it is high time to settle down and start a decent life.
 12. shoot down: Three enemy planes have been shot down during the battle.
 13. show off: What a jerk! All he can do is just showing off!
 14. show up: We'd been waiting for him 2 hours and he didn't show up.
 15. sign in: First of all you have to sign in at reception.
 16. sign out: Don't forget to sign out before you leave.
 17. sign up: John has signed up for almost all classes. When will he find time for that?
 18. slip away: Go for it! Don't let that opportunity slip away!
 19. slow down: You're driving too fast, please slow down.
 20. sort out: She needs to sort out things concerning their relationship.
 21. speak for: Speak for yourself. I hate this place.
 22. speed up: Speed up, we can't drive so slow on a highway.
 23. splash out: She needed some entertainment so decided to splash out in the city centre.
 24. split up: I'm not with Susan any more, we split up two weeks ago.
 25. spread out: The forests spread out to the horizon.
 26. stake on: He staked his own reputation on and decided to support the strike.
 27. stand back: The police told everyone to stand back.
 28. stand by: The antiterrorist squads are standing by behind this building.
 29. stand for: Do you know what CNN stands for?
 30. stand up for: You should always stand up for your beliefs.
 31. start over: I made so many mistakes that I better start everything over again.
 32. stave off: In this climate you should drink a lot of water to stave off dehydration.
 33. stay away: You'd better stay away from my brother.
 34. stay in: I don't feel like going out today, I'll stay in.
 35. stay out: I don't mind if he stays out but yesterday he went too far.
 36. stay out of: Stay out of any trouble or you'll get back to jail.
 37. stay up: Tom stayed up till 3 in the night to watch the final NBA play.
 38. stem from: His shyness stems from his low self-esteem.
 39. stick to: It looks yummy but I need to stick to my diet, you know...
 40. stock up: I think we should stock up with beer - your friends are coming tonight...
 41. stoop to: I don't think Sally would stoop to sharing the details of their intimate life with tabloids.
 42. strike back: If we attack them, they will strike back for sure.
 43. sum up: To sum up our discussion - we need to hire two more people.
 44. switch off: Switch off the radio before you leave.
 45. switch on: Switch on the TV, there's weather forecast in few minutes.

Phrasal verbs beginning with T

 1. take aback: I was taken aback when I heard Sue married Tom.
 2. take after: Peter takes after his father, he's very tall.
 3. take away: Mary took away a knife from her child.
 4. take back: Adam took his new trousers back as he discovered a flaw on them.
 5. take back: I admit that I was wrong about Helen. I take back everything I said about her.
 6. take in: She was taken in by his lofty promises.
 7. take off: When I was young I loved watching planes take off.
 8. take off: She is really good at taking her teacher off.
 9. take off: He was so tired that he didn't even take his clothes off.
 10. take on: Our company wants to take on two new programmers.
 11. take out: He had his tooth taken out.
 12. take-over: I wonder who will take over from me when I'm on long holiday.
 13. take to: I took to her the moment I saw her smile.
 14. take up: Sue's taken up basketball recently.
 15. tell apart: They ceased fire as it was too dark to tell allies apart from enemies.
 16. tell off: He told me off for not being ready with the project yet.
 17. throw away: When will you finally throw away this old coat?
 18. throw in: If you buy this coat, madam, we will throw the gloves in.
 19. touch down: The plane touched down safely and on time.
 20. track down: They managed to track down that stolen jewellery from the Royal collection.
 21. traffic in: They were charged with trafficking in drugs.
 22. trigger off: This street fight may trigger off more serious events.
 23. try on: Try on the red blouse, I think it suits better.
 24. try out: We're trying out a new computer system in our company.
 25. turn back: After two days we had no money and had to turn back.
 26. turn down: Mark asked Susan to marry him but she turned him down.
 27. turn in/into: You wouldn't recognize her - she has turned into a dedicated women rights fighter.
 28. turn off: Turn off the radio please, I'd like to read.
 29. turn on: Turn on the TV, the game starts in few minutes.
 30. turn out: It turned out that we've bought the same skirt.
 31. turn to: He turned to the judge to postpone the date of the trial.
 32. turn up: He disappeared as quick as he had turned up.

Phrasal verbs beginning with U

 1. Use up: You need to use up the old paint before opening a new tin.
 2. Usher in: Jane and her husband always have a party to usher in the New Year.
 3. Urged on: The Manchester fans urged there team on.

Phrasal verbs beginning with V

 1. Vamp up:  Helen decided to vamp up the living room as it was looking old and dull now. 
 2. Veg out: We are all going to veg out and watch a movie tonight.
 3. Venture forth: When the storm as finished we can all venture forth (leave a safe place).

Phrasal verbs beginning with W

 1. wake up: He woke up too late and had to leave without breakfast.
 2. wash up: I hate washing up.
 3. watch out: Watch out! You are not allowed to walk here without proper equipment!
 4. wind down: like to wind down watching movies with my friends.
 5. write down: Would you like to write down my address?

Phrasal verbs beginning with Y

 1. Yank out: He fought for a while with the cord but finally yanked out the plug from the socket.

Phrasal verbs beginning with Z

 1. Zip up: Everyone was staring at John as he had forgotten to zip up his trousers.
 2. Zip up: Sarah told Jason to zip up as she wanted him to be quite.
 3. Zoom in: David zoomed in on the book
 4. Zonked out(fall asleep): Peter was so tired he zonked out.
 5. Zoomed off: Jane got into her car and zoomed off.
 6. Zone in: Alex needs to zone in now he has not been paying attention. 
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com