Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ebook 3 เล่ม – Can you believe it?

   canit123

สวัสดีครับ

       หนังสือชุด Can you believe it? 3 เล่มที่ผมนำมาฝากท่านวันนี้  รวบรวมเรื่องจริงที่น่าแปลกประหลาดจากทั่วโลก  โดยในส่วนของการฝึกภาษาอังกฤษนั้น ขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง นอกจากได้พบคำศัพท์เป็นคำ ๆ แล้ว เราก็จะได้พบคำศัพท์เป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งก็คือ idiom, fixed expression และ phrasal verb

Can You Believe It 1

และยังมีแบบฝึกหัดหลายรูปแบบและเฉลยท้ายเล่ม  ในส่วนของแบบฝึกหัดนั้น ถ้าท่านไม่มีเวลามากพอ   ก็อ่านเนื้อเรื่องเพื่อความเพลิน พร้อมศึกษาคำศัพท์/กลุ่มคำศัพท์  เพื่อฝึกการอ่าน การเดา  และการตีความ ได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับ

       การอ่านเป็นการฝึกภาษาอังกฤษในสนามจริง   เราจะได้พบทั้งคำศัพท์เป็นคำ ๆ, คำศัพท์เป็นกลุ่ม ๆ, ได้พบแกรมมาร์ในประโยคที่ผูกขึ้นจากเนื้อเรื่อง   และถ้าเป็นเนื้อเรื่องที่เราชอบหรือสนใจ  จนทำให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นกิจวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้ ก็เป็นสิ่งวิเศษมาก

       ด้วยเหตุนี้เว็บ e4thai.com จึงพยายามเสาะหาเรื่องนั้น เรื่องนี้ เรื่องโน้น มาให้ท่านลองอ่าน ด้วยหวังว่า ถ้าท่านได้อ่านภาษาอังกฤษจนติดเป็นนิสัย ท่านก็จะมีทักษะหนึ่งติดตัวอันมีประโยชน์ต่อชีวิตตลอดไป และวันนี้ผมหาหนังสือ  Can you believe it? มาให้ท่านลองอ่านดู เผื่อท่านจะชอบ

       เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับ

  1. Can You Believe It ? - 1
  2. Can You Believe It ? - 2
  3. Can You Believe It ? - 3

พิพัฒน์

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com