เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต - In Simple Terms

    heartmingchahENGTHAI

เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต - In Simple Terms

อ่านคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อชา ภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย บทต่อบท

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/In%20Simple%20Terms%20(English-Thai).pdf