เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน

Learn English from my daily life เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน

มีหลายบทความ น่าอ่านครับ

http://liveandlearneng.blogspot.com/