Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Sound Grammar – เรียนแกรมมาร์ผ่านการฟังบทสนทนา

Sound Grammar  14 For   Since

สวัสดีครับ

       ในฐานะชาวต่างประเทศที่ศึกษาภาษาอังกฤษ มี 2 สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ศัพท์ และแกรมมาร์

       แต่การรู้ศัพท์โดยท่องศัพท์เยอะ ๆ และการรู้แกรมมาร์โดยเอาแต่อ่านตำราแกรมมาร์  แม้มีประโยชน์  แต่ก็ควรฝึกน้อยกว่า การฝึกอ่าน-ฟัง-พูด-เขียนตรง ๆ เพราะเมื่อเราอ่าน-ฟัง-เขียน-พูดกับเนื้อหาตรง ๆ   เราก็จะมีโอกาสได้พบและฝึกใช้ศัพท์และแกรมมาร์จริง ๆ  ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าฝึกกับคำศัพท์หรือแกรมมาร์พร้อมใช้ ซึ่งผู้รู้ปรุงมาให้เราเรียน

       ที่เว็บนี้ http://www.soundgrammar.com/

       เขามีบทสนทนาสั้น ๆ ให้เราคลิกฟัง โดย 1 บทก็มุ่งให้เรารู้จักแกรมมาร์ 1 เรื่อง เมื่อฟังจบก็มีบททดสอบสั้น ๆ ให้ทำพร้อมดูเฉลย และอ่านคำอธิบายสั้น  ๆ ที่กระชับ

       โดยส่วนตัว ผมชอบบทเรียนทำนองนี้มาก เพราะมันเริ่มต้นด้วยการให้เราฝึกฟังบทสนทนา หรือ story และจากสิ่งนี้ เมื่อเราได้ฝึกฟัง-ฝึกอ่าน – ฝึกทำแบบฝึกหัด การรู้ศัพท์สำนวนหรือแกรมมาร์จะค่อย ๆ ตามมาเอง การเริ่มฝึกด้วยการเจอของจริงอย่างนี้จึงมีประโยชน์มาก    

      การศึกษาศัพท์และแกรมมาร์ผ่านเนื้อหาจริง ๆ ไม่ว่าจะผ่านการอ่านหรือการฟัง เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก   และแม้ว่าเราจะต้องออกแรงมากสักหน่อยในการอ่านหรือฟังให้รู้เรื่อง   แต่เราก็จำเป็นที่จะต้องฝึกอย่างนี้   ไม่ใช่ดึงศัพท์มาแยกท่อง/แยกศึกษา  หรือดึงแกรมมาร์มาแยกอ่านอย่างโดดเดี่ยว  อย่างที่คนไทยจำนวนมากชอบทำกันนัก และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยไปไม่ถึงไหนสักที

end article 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com