Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนรู้เสียงสระสำเนียงอเมริกันกับคำศัพท์พื้นฐาน

Useful English Practice for Simple Vowels

สวัสดีครับ

ที่ลิงก์นี้ คลิก

เขานำเสียงสระสำเนียงอเมริกัน 13 เสียง กับคำศัพท์พื้นฐาน มาให้เราศึกษา ผมเห็นว่าน่าสนใจ เพราะเหตุว่า เป็นคำสั้น ๆ 1 – 2 พยางค์ ที่เจอบ่อย ใช้บ่อย และการจำศัพท์โดยกลุ่มคำที่ออกเสียงเหมือนกัน  ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น

      ทั้ง 13 เสียง มีดังนี้ครับ (ขอย้ำนะครับ นี่เป็นการออกเสียงแบบอเมริกัน ซึ่งบางคำอาจจะต่างจากสำเนียงอังกฤษบ้าง นิด ๆ หน่อย ๆ)

 1. โฟเนติกส์ i: ออกเสียง อี  เช่นคำว่า see
 2. โฟเนติกส์ i  ออกเสียง  อิ เช่นคำว่า hit
 3. โฟเนติกส์ e ออกเสียง เอะ หรือ เอ็_ เช่นคำว่า red
 4. โฟเนติกส์ æ ออกเสียง แอะ หรือ แอ็_ เช่นคำว่า cat
 5. โฟเนติกส์ a:  ออกเสียง อา เช่นคำว่า car
 6. โฟเนติกส์ o: ออกเสียง ออ เช่นคำว่า  more
 7. โฟเนติกส์ o ออกเสียง เอาะ หรือ อ็อ_ เช่นคำว่า not
 8. โฟเนติกส์ u:ออกเสียง อู  เช่นคำว่า rule
 9. โฟเนติกส์ yu: ออกเสียง ยู เช่นคำว่า  use
 10. โฟเนติกส์ u  ออกเสียง อุ เช่นคำว่า  book
 11. โฟเนติกส์ yu ออกเสียง  เอียรฺ เช่นคำว่า fury
 12. โฟเนติกส์ ər ออกเสียง เออรฺ เช่นคำว่า   sir
 13. โฟเนติกส์ ə ออกเสียง อะ หรือ เออะ  เช่นคำว่า but

และผมได้หาคำแปลไว้ให้ด้วย ท่านเพียงวางเมาส์บนคำศัพท์ก็จะเห็นคำแปล

คลิก

หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับ

end article 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com