Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอเสนอคลิปคำศัพท์พื้นฐาน ให้คุณครูลองนำไปใช้สอนเด็ก

 3000  Common

สวัสดีครับ

       คลิปคำศัพท์พื้นฐาน 1000, 1500, 2000 และ 3000 คำข้างล่างนี้  มีคำศัพท์บนจอให้ดูและเสียงอ่านให้ฟัง ทีละคำ ๆ  ถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบ(ดูครบทุกคลิป)  แต่ละชุดก็ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ศัพท์พวกนี้นักเรียนไทยที่อ่อนศัพท์เห็นแล้วอาจจะตกใจว่า  เยอะแยะอย่างนี้จะจำยังไงให้หมด  แต่ผมจะบอกว่า ถ้าคุณไม่อยากตกยุคเป็นคนรุ่นเก่าของภูมิภาค AEC การรู้ศัพท์พวกนี้หมดทุกคำเป็นความสามารถพื้นฐานสุด ๆ ที่จะทำให้คุณสู้กับชาติอื่นได้ ไม่ได้เป็นความสามารถพิเศษอะไรเลย เพราะฉะนั้น ถ้าเรื่องพื้นฐานแค่นี้ยังทำไม่ได้ เรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึง

       ผมขอปรึกษาคุณครูอย่างนี้ครับ เป็นไปได้ไหมครับ ที่จะจัดห้วงเวลาสัก 2 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง 2 ครั้ง เพื่อให้เด็กในห้องได้เห็นคำศัพท์และฟังเสียงอ่านศัพท์กลุ่มนี้รวดเดียวครบทุกคำ  โดยกิจกรรมที่ทำขณะดูคลิป ก็อาจจะเป็นทำนองนี้ หรืออย่างอื่นที่ดีกว่านี้ เช่น

  • แบ่งเด็กเป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ 100 คำ พอได้ยินเสียงอ่านคำศัพท์ ก็ให้ช่วยกันพูดคำแปลออกมาทันที ส่วนเด็กกลุ่มอื่นก็นั่งฟังไปก่อน หรือจะช่วยเพื่อนแปลด้วยก็ได้  เด็กแต่ละกลุ่มอาจจะให้รับผิดชอบหลายร้อยคำ  แต่เว้นห่างกัน ให้แทรกด้วยกลุ่มอื่น  จะได้มีเวลาพักบ้าง
  • ขณะที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ให้ทุกกลุ่มต่างติ๊กว่า   กลุ่มตัวเองไม่รู้กี่คำ ถ้าสามารถจดทันว่าคือคำว่าอะไรก็ยิ่งดี  เพราะมีหลายคนก็ช่วยกันจด
  • ศัพท์บางคำเด็กอาจจะรู้ความหมาย แต่พูดคำแปลออกมาเป็นภาษาไทยในทันทีอาจจะไม่ทัน ก็ไม่เป็นไรครับ ให้เด็กพูดสั้น ๆ ห้วน ๆ ออกมาสักคำสองคำก็ได้ ให้รู้ว่าพอรู้
  • เมื่อฟังจบครบทุกคำแล้ว ก็เป็นช่วงของการประเมินว่า แต่ละกลุ่มรู้ศัพท์สักกี่คำ, กี่เปอร์เซ็นต์  และส่วนที่ไม่รู้นั่นแหละคือภาระของแต่ละคนที่ต้องไปจัดการพัฒนาตัวเอง

ศัพท์ชุดที่ 1:

1000 คำ, ไม่เรียง A → Z, มี 10 คลิป ๆ ละ 100 คำ  คลิปละประมาณ 10 นาที

https://www.youtube.com/watch?v=GcvqBsLWV7A&list=PLyZRmMLPeQeKYkd0OCSmXKVRaW9FEKQXu

ศัพท์ชุดที่ 2:

1500 คำ, เรียง A → Z, มี 1 คลิป ยาว 64 นาที

https://www.youtube.com/watch?v=1zE_lIP-P9U

ศัพท์ชุดที่ 3:

2000 คำ, ไม่เรียง A → Z, มี 20 คลิป ๆ ละ 100 คำ  คลิปละประมาณ 3 นาที

https://www.youtube.com/watch?v=6By6reK7AOs&list=PLTgnmc-vkDGs9BhC3gVFMFE-Yy-sX3p3d

ศัพท์ชุดที่ 4:

3000 คำ, ไม่เรียง A → Z, มี 1 คลิป ยาว 69 นาที

https://www.youtube.com/watch?v=hrGBjXPkYF4

ศัพท์ชุดที่ 5:

3651 คำ, เรียง A → Z, มี 37 คลิป ๆ ละ 100 คำ  คลิปละประมาณ 3 นาที

https://www.youtube.com/watch?v=0zZXSNqfo9k&list=PLTgnmc-vkDGvuqptsIFWbVqVt7z_Mw08u

        ผมหวังว่า กิจกรรมกลุ่มชิ้นนี้ จะทำให้เด็กตื่นตัว  และปรึกษาหารือกันว่า มีวิธีใดที่ใครฝึกใช้และได้ผล ถ้าสามารถแบ่งปันและช่วยเหลือกันได้ ก็เป็นเรื่องดี

 

end article 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com