Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ชมสารคดีของ BBC - Seven Wonders of the Buddhist World

→→→Seven Wonders of the Buddhist World ←←←
สารคดีของ BBC ชุดนี้ พาเราไปเที่ยวสถานที่ 7 แห่งในโลกที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
Subtitles ภาษาอังกฤษ ที่เป็นคำบรรยายและบทสนทนาบนจอ มีประโยชน์มากสำหรับการฝึกฟัง-ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ
••••• ในเที่ยวแรก ท่านอาจจะฟังโดยไม่ต้องดู subtitles ก็ได้ เพื่อประเมินตัวเองว่า ฟังเข้าใจสักกี่ %
••••• ส่วนในการดูเที่ยวหลัง ๆ ก็อาจจะฟังไป-อ่านไป, หรือถ้าอ่านไม่ทัน จะคลิก pause ก่อนก็ได้ พออ่านและตีความจนเข้าใจแล้วจึงค่อยคลิก play
••••• สรุปก็คือ คลิปนี้ท่านสามารถใช้เป็นบทเรียน สำหรับฝึกฟังและอ่าน ได้หลาย ๆ เที่ยว เพราะสำนวนดีและสำเนียงชัดมาก ตามมาตรฐานของสารคดีของ BBC
และถ้าท่านเห็นอะไรในคลิป ที่มันอาจจะผิด ๆ เพี้ยน ๆ ไปจากบรรทัดฐานบ้านเราบ้าง ก็ให้ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับ


https://www.youtube.com/watch?v=Fhru36ZBNWI

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com