Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คู่มือการฟังสวดศพ

funeralchant

        คู่มือการฟังสวดศพ” นี้ เป็นธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อวิริยังค์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และเรียบเรียงเป็นบทความโดยคุณสุรพงษ์ กองจันทึก เพื่อเป็นเนื้อหาหนึ่งที่พิมพ์ในหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสนิท เอกชัย ณ เมรุวัดธรรมมงคล วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๗

       ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อวิริยังค์เรื่องนี้  แม้อ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่ายาก คงต้องอ่านหลาย ๆ เที่ยวจึงเข้าใจมากขึ้น แต่ก็น่าจะดีกว่าไปฟังพระสวดศพโดยไม่เข้าใจเลยว่า พระท่านสวดอะไร

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/funeralchant.pdf

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com