พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English

http://tinyurl.com/q3o66tb  (47.95 MB)

Mind Map English

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก