Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกการผัน verb ใช้บ่อย 120 คำ ตามประธานและ tense

Learn Spanish

สวัสดีครับ

2 ลิงก์ข้างล่างนี้ มี verb สามัญ 120 คำ ให้ฝึกผัน ตามประธานและ tense

และก็มีเสียงอ่านให้ฟังด้วย  ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคุณครูที่สามารถใช้สอนเด็ก  จึงนำมาฝากครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com