Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกทดสอบ ฟังบทสนทนา ระดับพื้นฐาน-กลาง-สูง

English Listening   Listening

เว็บที่มา: http://www.talkenglish.com/listening/listen.aspx

วิธีฝึก

ให้ทำไปตาม step 1 2 3  ดังนี้ (อย่าข้ามนะครับ)

Step 1:     

ให้คลิกฟังเฉย ๆ  (ใน step ที่ 1 นี้ จะฟังซ้ำหลาย ๆ เที่ยวก็ได้ ) อย่าเพิ่งไปอ่านคำถาม เพราะมันจะไม่ช่วยให้เราพัฒนาทักษะการฟัง

Step 2:     

พอฟังเสร็จแล้ว จึงค่อยอ่านคำถามและติ๊กตอบ    ถ้าไม่แน่ใจว่าตอบถูกหรือไม่  ให้ฟังอีกครั้งก็ได้

Step 3:   

หลังจากที่ฟังและติ๊กตอบคำถามแล้ว จึงค่อยมาคลิกอ่านบทสนทนา ข้อนี้ให้ทำท้ายสุด   อย่าทำก่อน    

Basics Listening  

 #01
 #02
 #03
 #04
 #05

Intermediate Listening  

 #01
 #02
 #03
 #04
 #05

Advanced Listening  

 #01
 #02
 #03
 #04
 #05

 #06
 #07
 #08
 #09
 #10

 #06
 #07
 #08
 #09
 #10

 #06
 #07
 #08
 #09
 #10

 #11
 #12
 #13
 #14
 #15

 #11
 #12
 #13
 #14
 #15

 #11
 #12
 #13
 #14
 #15

 #16
 #17
 #18
 #19
 #20

 #16
 #17
 #18
 #19
 #20

 #16
 #17
 #18
 #19
 #20

 #21
 #22
 #23
 #24
 #25

 #21
 #22
 #23
 #24
 #25

 #21
 #22
 #23
 #24
 #25

 #26
 #27
 #28
 #29
 #30

 #26
 #27
 #28
 #29
 #30

 #26
 #27
 #28
 #29
 #30

 #31
 #32
 #33
 #34

 #31
 #32
 #33
 #34

 

 #31
 #32
 #33
 #34

 

 ในที่นี่ ผม save ไฟล์ mp3 ระดับ Basic ไว้แล้ว เชิญคลิกดาวน์โหลด 15 MB

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com