Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การบรรยายเรื่อง Great Answers to Tough Interview Questions โดย Stuart McMullen จาก AUA

   stuart AUA

 สวัสดีครับ

วันที่ 3 ตค 58 ผมไปร่วมงาน  Career & English tour: Live!

       ในภาคบ่ายเป็นการบรรยายของคุณ Stuart McMullen จาก AUA ในหัวข้อ Great Answers to Tough Interview Questions   ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ต้องเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อใช้สมัครงาน และเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  จึงขอเก็บความมาเล่าต่อ โดยเมื่อคุณ Stuart บรรยายเสร็จ ผมได้ขอไฟล์ที่ใช้ประกอบการบรรยายเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อ เชิญท่านดาวน์โหลดได้ครับ 

 คลิก

       ขอขอบคุณคุณ Stuart McMullen  มาก ๆ ครับที่มอบไฟล์ให้ และไม่ขัดข้องเมื่อผมขอนำมาเผยแพร่ต่อ     

       เรื่องที่เล่าข้างล่างนี้อยู่ในไฟล์เรียบร้อยแล้ว ผมหยิบบางจุดมาเล่า และต้องขอบอกก่อนว่า นี่เป็นการสมัครงานและเข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัทฝรั่ง  แต่ผมเข้าใจว่า ก็น่าจะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับบริษัทอื่น ๆ โดยทั่วไปได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

[1]การจับมือทักทาย จะต้องไม่เป็น weak handshake คือจับและบีบเบาเกินไปในลักษณะให้เห็นว่าเราขาดความมั่นใจ แต่ก็อย่าบีบแรงเกินไป

[2]บริษัทที่จะพิจารณารับเราเข้าทำงาน อาจจะเข้าไปดูใน Facebook ของเรา เพราะฉะนั้นรูปใน Facebook แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเราใส่ไว้เล่น ๆ  แต่ถ้ามันสื่อในลักษณะไม่ดี ก็อาจจะทำให่เราหลุดออกจากการรับพิจารณา เช่น เป็นภาพส่ออาการเมา หรืออุจาด

[3] Resume ที่ใช้สมัครงาน  ไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า โดยให้ใส่เฉพาะข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานที่สามารถโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รับสมัครเห็นความสำคัญของเรา และให้ใส่ข้อมูลสำคัญไว้ในบรรทัดบน ๆ

[4] email ส่วนตัวที่ใช้สมัครงาน แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัว  แต่อย่าใช้อันที่สื่อความหมายไม่ดี เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[5] อย่าใส่ภาพใน Resume คุณ  Stuart ให้เหตุผลว่า จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่รับสมัครคนเข้าทำงานของบริษัท ถึงยังไงก็เป็นมนุษย์และยังมีอคติเขาอาจจะเพียงแค่เห็นภาพโดยยังไม่ได้อ่านข้อมูลอย่างอื่นเลยก็ตัดสินเราซะแล้ว  เช่น เห็นว่า  หน้าเราดูแก่ไป, มีผิวสีนั้นสีนี้, หน้าบึ้ง, ผมสี ฯลฯ

[6]ถ้าส่ง Resume เป็นกระดาษไปทางไปรษณีย์ คุณภาพของกระดาษจะต้องดี,   ถ้าจะให้ดีควรยาวเพียงหน้าเดียว หรือสูงสุดไม่เกิน 2 หน้า, และอย่าใส่ซองที่ทำให้ต้องพับ Resume

[7] ถ้าส่งไปทาง email อย่าส่งไปในลักษณะที่ทำให้ผู้รับเห็นว่า เราเหวี่ยงแหส่ง Resume อันเดียวกันนี้ไปยังหลาย ๆ บริษัทพร้อม ๆ กัน เช่น ใน cover letter ที่นำส่ง Resume นี้ ในบรรทัด Dear  ควรพิมพ์ให้ชัดเลยว่า Dear Mr. Xxxx, หรือ Dear Ms. Ssss,  ไม่ใช่พิมพ์กลาง ๆ ว่า Dear Sir/Madam,  (ตามความเห็นของผม ถ้าเราไม่รู้ชื่อคน ถ้าจะพิมพ์ตำแหน่ง ก็ควรจะสืบให้รู้แน่ ๆ ว่า ชื่อตำแหน่งที่เจาะจงของบริษัทนั้น ๆ คืออะไร และอย่าพิมพ์ผิดเด็ดขาด)

[8]ใน Resume อย่าเขียนผิดแกรมมาร์ จะถูกปฏิเสธง่าย ๆ โดยไม่จำเป็น

[9] ลักษณะการเขียน ไม่ควรเขียนในลักษณะให้ตัวเองเป็นคำนาม เช่น อย่าบอกว่าตัวเองเป็น hard worker หรือ team player แต่ให้เขียนโดยใช้ action verb บอกประสบการณ์ว่าฉันทำนั่นทำนี่ เช่น I have achieved… , I have managed…. เป็นต้น

[10]ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ช่วง 15 นาทีสำคัญมาก โดยต้องโน้มน้าวให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่า เราเป็นผู้สมควรได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

[11]ขณะรับการสัมภาษณ์อย่าทำอย่างนี้

  • อย่าใช้มือเล่นกับผมกับตัวเอง บางคนทำโดยไม่รู้ตัว
  • บางคนไม่ยอมมี eye contact ไม่ยอมสบตาผู้สัมภาษณ์
  • บางคนยิ้มไปเป็นจนเป็นนิสัย
  • อย่านั่งในท่าที่ไม่ดี เช่น นั่งห่อตัว, นั่งเหมือนคนขี้เกียจ, นั่งกอดอก
  • มือไม้  สายตา  หน้าตา ท่าทาง อย่าหลุกหลิก  เคลื่อนไหวไม่หยุด
  • ท่าทางที่นั่งต้องเงียบ สง่า สงบ มั่น แต่สบาย ๆ ไม่เครียด
  • เสียงที่พูด ต้องไม่ดัง ไม่ค่อยเกินไป ไม่พูดแบบบ่น หงุงหงิง
  • แม้จะรู้สึกกังวลหรือเครียดขณะถูกสัมภาษณ์ แต่อย่าแสดงออกให้เห็น (เพราะแสดงว่าเรารับมือกับสถานการณ์ที่กดดันไม่ได้)
  • การแต่งกายไปเข้าสัมภาษณ์ต้องให้เหมาะสม อย่าใช้ชุดที้เหมือนเดินออกมาจากหนังสือแฟชั่น  คือควรแต่งตัวให้คล้าย ๆ กับคนทำงานที่บริษัทนั้นเขาแต่งกัน  ไม่เว่อเกินไป
  • บางครั้งการทำท่าทางให้เหมือนผู้สัมภาษณ์อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ เช่น ใช้ใช้มือจับคางเวลาคิด  แต่อย่ามากเกินไป

[12] มี 8 คำถามข้างล่างนี้ ซึ่งมักเจอบ่อยในการสัมภาษณ์   เราต้องรู้ว่า ทำไมเขาถามคำถามนี้ และเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการตอบ  ควรตอบยังไง คุณ Stuart ให้แนวการตอบไว้ในเอกสารที่ผมให้ท่านดาวน์โหลดแล้ว

1.What are your strengths and weaknesses?

2.Why do you want to work here?

3.What are the main tasks and responsibilities in this job?

4.What are your goals?

5.Tell me about your experience.

6.What do you know about our products/services?

7.What makes a good team player?

8.How would you describe yourself?

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com