Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สุภาษิต อังกฤษ - ไทย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 proverb

สุภาษิต อังกฤษ - ไทย

ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

 
 สภาษิต อังกฤษ - ไทย ข้างล่างนี้ รวบรวมโดย คุณประภัสรา โคตะขุน 
น่าสนใจทั้งในแง่คติ และ การศึกษาการแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งหลายประโยคมิได้แปลตรงตัวแต่แปลเอาความ
ถ้าท่านอ่านประโยคใดและเกิดสงสัย ข้องใจ ก็ลองพยายามค้นคว้าหาดูว่า ที่แปลไว้ผิดพลาดหรือเปล่า การเรียนโดยไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ น่าจะช่วยให้ปัญญางอกงาม ถ้ายังหาความกระจ่างไม่ได้ ก็ค้างความสงสัยไว้ในสมองอย่างนั้นแหละ  วันดีคืนดีสมองของเราจะพยายามหาทางแก้ปัญหาของมันเอง 
ขอแนะนำแหล่งสำหรับคนคว้าหาคำตอบเพิ่มเติม
 
 

*It is a rough road that leads to the heights of greatness. 

-หนทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ ย่อมต้องฟันฝ่าอุปสรรค

* If you want to throw a stone, every lane will furnish one.  

-โอกาสทำชั่วเกิดขึ้นได้ง่ายทุกเวลา *

 It is better to be envied than pitied.   

-ถูกมองอย่างอิจฉา ดีกว่าถูกมองอย่างสมเพช

* The best fish swims near the bottom.  

-ของดีมีค่าต้องค้นหาจึงจะเจอ

 * It’s harder to conquer one’ own ambitions than it’s to slay a dragon.  

-ฆ่ามังกรยังง่ายกว่าดับตัณหาในตัวเอง

* The used key is always bright. ( Practice makes perfect. )      

-การฝึกฝนอยู่เสมอทำให้เกิดความชำนาญ

*Don’t let the grass grow under your feet.   

-อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคในการทำงาน

* To accomplish great deeds one must have knowledge as well as courage.    

-ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่กำลังใจและปัญญา

*An empty hand is no lure for a hawk.     

-ไม่มีใครได้อะไรโดยไม่ต้องลงทุน

* Hair by hair you will pull out the horse’s tail.     

-ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความเพียร

* To lock the stable door after the horse is stolen.     

-วัวหายจึงล้อมคอก (สายเกินแก้)

* Better to be the head of a dog than the tail lf a lion.       

-เป็นใหญ่ในที่เล็กดีกว่าเป็นเล็กในที่ใหญ่

* Half a loaf is better than none.   

-แม้มีน้อยด้อยค่ายังดีกว่าไม่มีเลย

* He who hunts two hares leaves one and loses the other. ( No one can do well two things at once. )

-อย่าจับปลาสองมือ อย่าเหยียบเรือสองแคม

* He who would eat the nuts must first crack the shell.

-ผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจึงจะประสบความสำเร็จ

* Never judge a book by its cover.

-อย่าตัดสินสิ่งใดเพียงภายนอกที่มองเห็น

* Don’t count your chickens before they are hatched.

-อย่าหวังน้ำบ่อหน้า อย่าตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ

* People who live in glass houses shouldn’t throw stones.

-อย่าตำหนิคนอื่นเขา ในเมื่อตัวเราก็ไม่ต่างกัน (ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง)

* You can lead a horse to water but you can’t make it drink.

-อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า (ให้คำแนะนำได้แต่ไม่สามารถบังคับให้ทำตามได้)

* When the cat’s away the mice will play.

- (แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง) หน้าไว้หลังหลอก

* A real king is greater than his crown. A real man is more than his clothes.

-ความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้า ความเป็นราชาไม่ได้อยู่ที่มงกุฎ

* Let a sleeping dog lie.

-อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ (อย่าหาเรื่องใส่ตัว)

* One swallow doesn’t make a summer.

-อย่าด่วนสรุปความก่อนฟังเหตุผลให้ถ้วนถี่

* A bad workman always blames his tools.

-รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

* Cross the stream where it is shallowest.

-จงหาวิธีง่ายที่สุดในการแก้ปัญหา

* A bird in hand is worth two in the bush.

-จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่

* Don’t cross a bridge until you come to it.

-อย่าตีตนไปก่อนไข้

* Cut your coat according to your cloth.

-นกน้อยทำรังแต่พอตัว

* The proof of the pudding is in the eating.

-ค่าของคนอยู่ผลของงาน

* Don’t make a mountain out of a mole hill.

-อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

*Be not afraid of growing slowly. Be afraid only of standing still. ( Chinese Prov. ) -อย่าห่วงเลยถ้าต้องไปอย่างช้าช้า ที่น่ากลัวมากกว่าก็คือหยุดอยู่กับที่

* It takes two to make a quarrel.

-ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

* No man is happy who does not think himself so.

-คนที่ปราศจากความสุขก็คือคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสุข (สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ)

* It’s never too late to mend.

-ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการแก้ไข้

* One good turn deserves another.

แตงโมเลื้อยไปแตงไทเลื้อยมา

* The harder the storm the sooner it’s over.

-เรื่องใหญ่จบง่ายกว่าเรื่องเล็ก

* A change of pasture makes fat calves.

-ประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้วิสัยทัศน์กว้างไกล

* Advice after mischief is like medicine after death.

-กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้ (สายเกินแก้)

* When the building is about to fall down all the mice desert it.

-เมื่อหมดอำนาจวาสนา คนนำพาก็ลาจาก

* Don’t wash dirty linen in public.

-(อย่าเอาเรื่องในบ้านไปเล่านอกบ้าน) อย่าสาวไส้ให้กากิน

* If you can’t bite better not show your teeth.

-อย่าขู่ใครเขาถ้าเราไม่แน่จริง

* Make hay while the sun shines. ( Tide and time wait for no one. )

-น้ำขึ้นให้รับตัก

* A stitch in time saves nine.

-ตัดไฟแต่ต้นลม

* There is no rose without thorns.

-ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนาม ไม่มีความสำเร็จใดที่ปราศจากอุปสรรค

* Too many cooks spoil the broth.

-มากหมอมากความ

* Every dog has his day.

-วันพระไม่มีหนเดียว (ทุกคนย่อมมีโอกาส)

* Success is a ladder that cannot be climbed with your hands in your pockets. ( American Prov. )

-ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความเพียร

* If you don’t value what you have, you’re sure to lose it.

-กว่าจะรู้ค่าสิ่งที่มีอยู่ก็สายเสียแล้ว

* A man of word not a man of deed is like a garden full of weed.

-ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน (ไม่ใช่ที่คำพูด)

* If you would enjoy the fire you must put up with smoke.

-(ถ้าจะเล่นไฟก็ไม่ควรกลัวควัน) สุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน

* What’s sauce for the goose is sauce for the gander.

-ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน

* Don’t put all eggs in one basket.

-อย่าตั้งความหวังไว้กับสิ่งเดียว (พลาดพลั้งจะเหมือนนกปีกหัก)

* Faults are thick when love is thin. ( Danish. )

-ยามรักจืดจางก็มองเห็นแต่ข้อเสีย (ของกันและกัน)

* It’s impossible to judge someone without judging yourself.

-จงพิจารณาตนเองก่อนไปตัดสินคนอื่น

* When men are friendly even water is sweet. ( Chinese. )

-ยามเมื่อเรามีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันแม้น้ำก็ยังหวาน

* Beware of little expenses, a small leak can sink a great ship.

-เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าไม่ใส่ใจระมัดระวัง

* A man with little learning is like a frog who thinks its paddle a great sea.

-คนมีความรู้น้อยเปรียบดังกบในแอ่งน้ำขังที่มันคิดว่านั่นคือทะเล (กบในกะลา)

* By a sweet tongue and kindness you can drag an elephant with a hair.

-ปิยะวาจาและความเมตตาชนะทุกสิ่ง

* The best way to fight an evil man is to pay no attention.

-จงสู้กับคนชั่วด้วยวิธีอหิงสา

* Love your neighbors, but don’t pull down the fence.

-จงรักเพื่อนบ้านแต่ต้องมีขอบเขต

* He who asks a question is fool for five minutes; He who does not ask remains a fool forever.

-ยอมโง่ห้านาทีเพื่อถามสิ่งที่ไม่รู้ดีกว่าไม่ถามแล้วโง่ตลอดชีวิต

* Life is a struggle for those who want more than life itself.

-ชีวิตคงต้องดิ้นรนเรื่อยไป ถ้าไม่รู้จักคำว่า “พอ”

* Don’t bite the hand that feed you.

-อย่ากินบนเรือน แล้วถ่ายบนหลังคา

* Criticism comes easier than craftsmanship.(Zeusis)

-วิจารณ์ง่ายกว่าลงมือทำ

* With money, a dragon without it, worm. (Chinese)

-ยามร่ำรวยเปรียบดังพระยา หมดวาสนาก็เหมือนไส้เดือน กื้งกือ

* The one who understands does not speak; the one who speaks does not understand.

-คนฉลาดมากพูดน้อย คนฉลาดน้อยพูดมาก

* If you don’t have a plan for yourself you’ll be part of someone else’s.

-ถ้าไม่คิดทำอะไรเอง ก็ต้องเป็นผู้ตามเรื่อยไป

* Don’t ignore the small things the kite flies because of its tail.

-อย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยว่าด้อยค่า ทุกอย่างมีราคาในตัวเอง

*Misfortune shows those who are really friends.

-ยามทุกข์ยากจึงรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้

* The crab that walks too far falls into pot. (Haitian)

-คนอวดเก่งมักถึงหายนะในที่สุด

* Behind an able man there are always other able men.

-เหนือฟ้ายังมีฟ้า

* When the head is under the influence of wine, many a thing swims out of heart. (Yugoslav)

-พอเหล้าเข้าปาก ความยากก็หายไป

* Seek advice but use your own common sense. (Yiddish)

-จงแสวงหาคำแนะนำแต่ตัดสินใจด้วยตัวเอง

* If you kick a stone in anger you’ll hurt your own foot. (Korean)

-(เตะก้อนหินเวลาโกรธ จะเจ็บเท้าตัวเอง) การทำอะไรเมื่อขาดสติ จะเสียใจภายหลัง

* A word spoken in anger may mar an entire life. (Greek)

-การพูดอะไรเวลาโกรธ อาจทำลายชีวิตทั้งชีวิต (จงมีสติ)

* There’s nothing worse than a person looking for a quarrel. (Setian)

-ไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่คอยแต่จะหาเรื่องทะเลาะวิวาท

 * The teeth that laugh are also those that bite. (West- African)

-(หน้าเนื้อใจเสือ) ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ

* The price of your hat isn’t the measure of your brain. (African- American)

-รูปกายภายนอกไม้ได้บ่งบอกถึงความสามารถ

* With a stout heart, a mouse can lift an elephant. (Tibetan)

-จิตใจที่แข็งแรงสามารถชนะอุปสรรคทั้งมวล

* Don’t hang your hat higher than you can reach. (Belizean)

-อย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินความสามารถของตน

* Beauty without virtue is a flower without perfume. (French)

-ความงามที่ไร้คุณค่าเปรียบดังดอกไม้ที่ปราศจากกลิ่นหอม

* Set a thief to catch a thief.

-หนามยอกเอาหนามบ่ง

* Little is spent with difficulty, much with ease. (Thai)

-เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

* Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut. (Korean)

-(แม้แต่ปลาก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่อ้าปาก) ปลาหมอตายเพราะปาก

* Nothing is too high for a man to reach, but he must climb with care and confidence.

-ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน ขอพียงเชื่อมั่นเมื่อก้าวไป

* The truly rich are those who enjoy what they have. (Yiddish)

-ความร่ำรวยที่แท้จริงคือพอใจในใงที่มีอยู่

* Worry often gives a small thing a big shadow. (Swedish)

-ความวิตกกังวลทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

* Never spend time with people who don’t respect you. (Maori)

-ไม่ควรเสียเวลาเสวนากับคนที่ไม่นับถือเรา

* Don’t call the alligator big-mouth till you have crossed the river. (Belizean)

-อย่าวิจารณ์คนอื่นเขาถ้างานยังไม่เสร็จ

* Don’t be so clever; cleverer ones than you are in jail. (Russian)

-อย่าทำเป็นอวดฉลาดคนที่ฉลาดกว่าท่านตอนนี้อยู่ในคุก

* Having two ears and one tongue we should listen twice as much as we speak. (Turkish)

-จงฟังมากกว่าพูด

* All food fit to eat, but not all words are fit to speak. (Haitian)

-อาหารกินได้ทุกเวลา แต่วาจาควรสงวนไว้บ้าง

* Fools are like other folks as long as they are silent. (Danish)

-ตราบเท่าที่ไม่เอ่ยวาจา ไม่มีใครรู้ว่าเราโง่

* If you follow a fool, you’re a fool yourself. (Jamaican)

-เข้าฝูงหงส์ก็เป็นหงส์ เข้าฝูงกาก็เป็นกา

* The only way to have a friend is to be one.

-ถ้าอยากมีเพื่อนก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อน (รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา)

* Never make a defense or apology before you be excused. (Charles l)

-อย่ากินปูนร้อน (อย่าแก้ตัวก่อนถูกกล่าวหา)

 * Neither a borrower nor a lender. For loan often lose both itself and friends. (William Shakespeare)

-ไม่ควรเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ การกู้ยืมทำให้เสียทั้งเงินแล้ะเพื่อน

* Do wrong once and you’ll never hear the end of it.

-ทำผิดครั้งเดียว ผู้คนจะพูดถึงไม่มีวันจบสิ้น

* The best way to succeed in life is to act on the advice you give to others.

-วิธีที่ดีทีสุดในการสร้างความสำเร็จในชีวิตก็คือปฏิบัติตามคำที่แนะนำผู้อื่น

  

An accident  is due to lack of proper care. =  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง

Don’t charge your memory with  too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป
 A   mad  man is not responsible  for his actions. =  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา
 It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. =  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง
 Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่
 Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว
 There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่ 
Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย. 
Facts are stubborn things.    =  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย

 It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor. =   อย่าชี้โพรงให้กระรอก 
Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้ 
Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย  เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี
 A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง 
Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก 
Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง
 Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ 
Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
Guardianship has many responsibilities. = การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก 
A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
 Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
 Actions speak louder than words =  ทำดีกว่าพูด
 A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ยใกล้มือ
 A rolling stone gathers no moss =  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
 Absence makes the heart grow fonder =  ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน 
Make hay while the sun shines =  น้ำขึ้นให้รีบตัก
 He laughs best who laughs last =  หัวเราะทีหลังดังกว่า
 Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
 It is never too late to mend =  ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
 Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก
 Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 
Overtly agree but covertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง 
  Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า 
  Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง 
When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี  
เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง 
Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้ 
Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา 
To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร 
To eat one's cake and have it too = จับปลาสองมือ 
To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ 
As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 
Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก 
You cannot teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้....
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง... 
  Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 
  Look before you leap  = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร 
  Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้ 
  Do as Romans do when you are in Rome = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม....
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม 
  Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้ 
  He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น
จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร 
  One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน 
หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น 
"Time and tide wait for no man" = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร 
  Everyone thinks his own burden the heaviest. =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ 
  No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน 
  Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
  All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ
  Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า
  Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต 
  Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ 
  Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 
 Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ 
แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง 
No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร 
  Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น 
  Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ 
  Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
 What can't be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น 
 Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
  Trial and error is  the source of our knowledge. =เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด 
นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง 
  Happiness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ
 Don't shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก 
 The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก

The talent of success is nothing more than doing well whatever you do without a thought of fame. 
ภูมิปัญญาแห่งความสำเร็จไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำความดีโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียง 

Self-help is the best way to success. 
การช่วยเหลือตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะประสบความสำเร็จ 

Confidence is the companion of success. 
ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กับความสำเร็จ 

Success is result, not a goal. 
ความสำเร็จเป็นเพียงผลลัพธ์ มิใช่จุดหมาย 

The secret of success is constancy of purpose. 
เคล็ดลับของความสำเร็จคือการมีความมุ่งมั่นสม่ำเสมอ 

Success is counted sweetest by those who never succeed. 
ความสำเร็จสำหรับคนที่ไม่เคยประสบมาก่อน นับว่าหวานชื่นที่ดีสุด 

Success grows out of struggles to overcome difficulties. 
ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นจากการดิ้นรนต่อสู้เพื่อ เอาชนะความทุกข์ยาก 

We always succeed when we only wish to do well. 
เรามักจะทำสำเร็จได้ถ้าตั้งใจทำให้ดี 

If one desires to succeed in everything he must pay the price-work. 
ถ้ามนุษย์ปรารถนาให้การงานทุกอย่างสำเร็จก็ต้องทำงานให้คุ้มค่า 

Formula for success-stand up to be seen : speak up to be heard; shut up to be appreciated. 
สูตรแห่งความสำเร็จคือเมื่อยืนต้องให้คนเห็น เมื่อพูดต้องให้คนได้ยิน และเมื่อปิดปากก็ต้องให้คนอื่น 
เขาชมเชย 

If at first you don’t succeed you will get a lot of unsolicited advice. 
แม้ครั้งแรกคุณทำไม่สำเร็จ แต่คุณก็จะได้คำแนะนำที่คุณไม่ต้องเรียกร้องเลย 


A successful man is one who meets frustrations with a sense of humour. 
ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือคนที่กล้าเผชิญกับความผิดหวังอย่างมีอารมณ์ขัน 

I succeed because I willed it ; I never hesitated. 
ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จก็เพราะข้าพเจ้ามีความตั้งใจและไม่ลังเล 

There is no greater guide to success than the lessons taught by our own-mistakes. 
ไม่มีเครื่องชี้ทางไปสู่ความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่เท่ากับบทเรียนอันเกิดจากความผิดพลาดของเราเอง 

In man there is nothing great but mind. 
ในตัวเองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าจิตใจ 

Great things have small beginning. 
สิ่งใหญ่ๆ ย่อมเริ่มจากสิ่งเล็กๆ 

Idleness is the greatest prodigality in the world. 
ความเกียจคร้าน เป็นความสุรุ่ยสุร่ายที่สุดในโลก 

The way to avoid great faults is to beware of small ones. 
วิธีหลีกเลี่ยงความผิดอันยิ่งใหญ่ ก็คือต้องระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 

Great men are they who see that spiritual force is stronger than any material force. 
ผู้ยิ่งใหญ่ คือคนที่เห็นว่ากำลังทางจิตใจแข็งแกร่งกว่าพลังงานทางวัตถุ 

Selfishness is the great curse of human race. 
ความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่น่าสาปแช่งที่สุดของมนุษย์ 

You are your greatest enemy if you are a coward, but if you are brave, you are your greatest friend. 
คุณจะกลายเป็นศัตรูของตัวเองเมื่อคุณขี้ขลาด เมื่อท่านกล้าก็จะกลายเป็นมิตรแท้ของตัวเอง 

Act before you speak and afterwards speak according to your actions. 
จงทำก่อนพูด แล้งจึงพูดตามที่ทำ 

The great talkers are not the great doers. 
นักพูดที่ยิ่งใหญ่มักเป็นนักทำที่ยอดแย่ 

Procrastination is the thief of time. 
การผัดวันประกันพรุ่งคือโจรปล้นเวลา 

Spare when you are young, and spend when you are old. 
สะสมยามหนุ่มไว้ใช้ยามแก่ 

To a lazy man, tomorrow is always the best day for the year. 
คนเกียจคร้านมักคิดว่า พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเขาเสมอ 

Thought is the seed of action. 
ความคิดคือจุดเริ่มของการกระทำ 

Our imagination is the only limit to what we can hope to have in the future. 
จิตนาการของเราคือขอบจำกัดความหวังในอนาคตของเรา 

He who has hope has everything. 
คนมีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง 

Hope for the best and prepare for the worst. 
จงหวังแต่ในสิ่งที่ดีที่สุด แล้วเตรียมรับมือสิ่งที่เลวไว้ด้วย 

He who knows other is leaded : he who knows himself is wise : he who conquers himself is strong : he who is contented is rich. 
คนรู้จักผู้อื่นคือผู้รู้ คนรู้จักตัวเองคือคนฉลาด คนชนะตัวเองคือคนแข็งแรง และคนที่มีขีดจำกัดคือคนที่มั่งคั่ง 

The only way to have friend is to be one. 
วิธีผูกมิตรคือทำตัวให้เป็นมิตร 

The sovereignty of man lies hidden is knowledge. 
ความยิ่งใหญ่ของคนมักซ่อนอยู่ในความรู้ 

Living without an aim is like a sailing without a compass. 
การมีชีวิตอย่างไร้จุดหมาย ก็เหมือนกับการแล่นเรือที่ขาดเข็มทิศ 

A great man is the man who does a thing for the first time. 
ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ลงมือทำสิ่งใดๆ เป็นคนแรก 

Faith without good work is good. 
ความศรัทธาที่ปราศจากการทำงานที่ดีย่อมสูญสิ้น

 

Birds of a feather flock together.

นิสัยเหมือนกัน คล้ายกัน เข้ากันได้

Make hay while the sun shines.

น้ำขึ้นให้รีบตัก

Like father, like son.

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 

 kaeru no ko ha kaeru (ญี่ปุ่น)

ลูกของกบย่อมเป็นกบ

Honestly is the best policy

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

Look before you leap

คิดก่อนทำ

It takes two to make a quarrel.

ตบมือข้างเดียวมันคงไม่ดัง

As you make your bed so you must lie in it

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

A bad workman always blames his tools.

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

Where there’s a will, there’s a way.

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Many hands make light work.

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

No pain, no gain.

ไม่มีการลงทุน เราก็ไม่มีวันได้มา

Rome was not built in a day.

สิ่งมีค่าเราไม่ได้มาง่ายๆ ไม่สำเร็จได้ในวันเดียว

Let’s by gone be by gone.

สิ่งที่แล้วไปแล้ว (ก็ให้แล้วไป)

Every dog has its/his day.

คนเราทุกคนมีวันที่จะประสบผลสำเร็จได้

Still water runs deep.

น้ำนิ่งไหลลึก

A rolling stone gathers no moss.

เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทำ

All’s well that ends well.

ผลสุดท้ายสำคัญที่สุด ที่แล้วมาช่างมัน

All’s fair in love and war.

ในสงครามและความรัก ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ

It’s never too late to mend.

ไม่สายเกินแก้

Love is forgiving.

ความรักคือการให้อภัย

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com