Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิปสนทนาภาษาอังกฤษ 100 หัวข้อ (+ดาวน์โหลดคลิป)

 100 Daily English Conversations

สวัสดีครับ

       คลิปสนทนาภาษาอังกฤษ 100 หัวข้อที่นำมาฝากนี้  แม้จะไม่มีคำแปลไทย  แต่ผมขอชวนให้ลองฟังดูครับ ไม่ยากเท่าไหร่   แต่ละหัวข้อสั้น ๆ ตอนที่ฝึกฟังนั้น ขอให้ทำเป็น 2 step ดังนี้  

  1. ฟังให้จบตอนสั้น ๆ หรือ จบประโยค →คลิก pause
  2. พูดตาม → คลิก play เพื่อฟังต่อ

ทำอย่างนี้ไปจนจบหัวข้อ ถ้าหัวข้อใดต้องการฝึกซ้ำก็ทำได้

  1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLZPojkB0aKBT8vTYG6hZb7CxRQ_PvqU8f
  2. https://www.youtube.com/watch?v=sGbG1yOtvSk&index=1&list=PLZPojkB0aKBT8vTYG6hZb7CxRQ_PvqU8f

คลิปทั้ง 100 ตอนนี้ผม save ไว้ทั้งหมดแล้ว ขนาดประมาณ 170 MB  

ถ้าท่านต้องการก็เชิญครับ  คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com