Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝากคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อชาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

dirty 3 dhamma

สวัสดีครับ

ท่านผู้อ่านที่ติดตามเว็บ e4thai.com มาสักพัก คงสังเกตได้ว่าเว็บนี้มี 2 เรื่อง คือ

หนึ่ง-ผมหานั่นหานี่มาให้ท่านเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทเรียนทั้งจากเว็บไทบและเว็บทั่วโลกที่ผมเห็นว่าเข้าท่า  และบางครั้งผมก็เขียนเองนิด ๆ หน่อย ๆ

สอง- ธรรมะ ซึ่งที่มากที่สุดก็คือคำสอนของหลวงพ่อชาและของท่านอาจารย์พุทธทาส  โดยบ่อยครั้งก็นำคำสอนของท่านที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษมาฝาก โดยหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสองอย่าง คือธรรมะและภาษาอังกฤษพร้อมกันในการศึกษาคราวเดียว

วันนี้ผมมีคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อชาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมาฝาก ที่มา    

เชิญครับ....

 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com