Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ ของสำนักงาน ก.พ.

กพ

สวัสดีครับ

       วันนี้ผมมีข้อสอบให้ท่านทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ  ของสำนักงาน ก.พ. มานำเสนอ 

คลิก

[1] ทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย คลิก

[2]ทดลองทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ คลิก

       เฉพาะในส่วนการทดลองทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ผมมีข้อแนะนำนิดหน่อย สำหรับท่านที่ไม่เคยไปเข้าสอบ เพื่อให้รู้ว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

  • ในการทำข้อสอบตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษในเว็บของ ก.พ. นี้ แม้เว็บไม่มีกำหนดเรื่องเวลาที่ทำ แต่ท่านควรกำหนดเวลาให้ตัวเอง เช่น ข้อสอบ 25 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เป็นต้น เพราะว่า เมื่อเข้าห้องสอบจริง ๆ เวลาก็เป็นสิ่งกดดันอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น ตอนทำข้อสอบนี้ ควรทำเสมือนจริง คือ ตัดภารกิจอย่างอื่นออกไปก่อน และนั่งทำข้อสอบวิชานี้ที่หน้าคอมฯ เพียงอย่างเดียว  และก็จับเวลาตัวเองด้วย ตัดสิ่งรบกวนออกไปให้หมด รวมทั้งนำโทรศัพท์มือถือไปวางไว้ห่าง ๆ ผมเข้าใจว่า เขาไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบ
  • อย่ามีสิ่งช่วยในการทำข้อสอบ  เช่น อย่าเปิดดิกเล่ม หรือดิกคอมฯ

       ลองทำอย่างมีสมาธิดูนะครับ ทำเสร็จแล้ว เขาให้รู้ผลคะแนน แต่ไม่เฉลย  และคะแนนที่ได้รับนี้ ท่านก็น่าจะพอประเมินตัวเองได้คร่าว ๆ ว่า ถ้าจะไปสอบ ก.พ. ต้องฟิตตัวเองเพิ่มเติมยังไงบ้าง 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com