Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หนังสือ Grammar เล่มสมบูรณ์ของสำนักพิมพ์ชื่อดัง

 grammar 4 ebooks    

สวัสดีครับ

       เนื่องจาก ebook แกรมมาร์ที่มีให้อ่านในเน็ตมีอยู่เป็นจำนวนมาก ผมจึงพยายามรวบรวมหนังสือ Grammar เล่มสมบูรณ์ของสำนักพิมพ์ชื่อดัง โดยกะว่า ให้ท่านทำ   Favorites ลิงก์นี้ไว้เลย เวลาใดที่ต้องการที่ปรึกษา ที่อ้างอิง หรือคำชี้แจงสุดท้ายเกี่ยวกับ Grammar ในหัวข้อนั้นหัวข้อนี้ ก็เข้าไปที่นี่เพื่อดูในหน้าเดียวได้เลย

      เชิญครับ...

  • Collins Cobuild English Grammar 945 หน้า คลิก
  • Oxford Guide to English Grammar 453 หน้า คลิก
  • Longman Grammar of Spoken and Written English  1204 หน้า คลิก
  • The Cambridge Grammar of the English Language 1860 หน่้า (41.9 MB).คลิก

 ส่วนข้างล่างนี้ รวบรวม index เป็นลิงก์อธิบาย Grammar ในหัวข้อต่าง ๆ 


ผมไปเจออีก 2 ลิงก์

{1} รวมรวม ebook Grammar ไฟล์ pdf กว่า 70 เล่ม กว่า 300 MB  คลิกดู   มีหลายเรื่อง ดีมาก คลิกดาวน์โหลด ทั้งชุด

{2} มี ebook Grammar อีกหลายเล่ม http://www.jseiect.org/Resources/Grammar/     


 ขอแนะนำว่า... 

  •  ไฟล์ eBook djvu, epub, mobi ให้เปิดด้วยโปรแกรม  sumatra pdf    

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com