Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Test สมรรถนะทางภาษาเป็นระยะ ๆ เป็นเรื่องที่ควรทำ

testyourenglish

สวัสดีครับ

       ท่านผู้อ่านคงได้ยินอยู่บ้างนะครับที่ทหารและตำรวจเขามีการทดสอบสมรรถนะทางกายภาพเป็นประจำปีหรือเป็นระยะ ๆ ผมคิดว่าพวกเราที่เห็นประโยชน์ของทักษะภาษาอังกฤษก็น่าจะมีการทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตัวเองเป็นระยะ ๆ เช่นกัน และน่าจะทำทุกเดือนด้วยซ้ำ  ถ้าหน่วยงานที่เราทำงานอยู่เขาไม่ได้จัดกิจกรรมนี้วัดทักษะพนักงาน  เราก็น่าจะทำทดสอบตัวเอง  โดยผมมีข้อเสนอแนะ 2 – 3 ข้อดังนี้

  1. เลือกข้อสอบชุดเดิม จะได้รู้ว่า เราทำได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ (ทำเสร็จแต่ละครั้ง จดสถิติไว้ด้วย)
  2. ให้มีทุก part ที่ทดสอบ คือ reading, listening, grammar และ vocabulary

สำหรับเว็บที่ให้บริการทดสอบฟรีก็มีมากมาย ผมขอแนะนำบางเว็บ ข้างล่างนี้ครับ

 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on → "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com