Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ได้มาจากคนจีน

 chinesespeakeng2

สวัสดีครับ

       ผมสังเกตว่า ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่มีในเน็ต  โดยมากก็มาจากเว็บที่ฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษนั่นแหละเป็นคนแต่งหรือจัดให้คนส่วนใหญ่ในโลกเรียน แต่เมื่อมองให้ลึกผมรู้สึกว่า อย่างพวกเราคนไทย หรือคนเอเชีย เราก็จะมีอะไรที่เป็นแบบไทย ๆ หรือเป็นแบบเอเชียที่ต่างจากฝรั่ง อย่างเช่นคำทักทายหรือเรื่องที่เราหยิบขึ้นมาคุยกับฝรั่งอย่างไม่เป็นทางการ มันก็มีสไตล์ต่างจากฝรั่งบ้างเพราะวัฒนธรรมต่างกัน

       อย่าง 2 ลิงก์ข้างล่างนี้ เป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ผู้รวบรวมน่าจะเป็นคนจีนหรือคนที่คุ้นกับคนจีน  ผมพยายามหาประโยคทำนองนี้ที่รวบรวมโดยชาวไทย ชาวแขก ชาวญี่ปุ่น  ชาวเกาหลี หรือชาวเอเชียชาติอื่น ๆ แต่ก็ยังหาไม่ค่อยได้ ถ้าหาได้จะนำมาฝากครับ

       ตอนนี้ดู 2 ลิงก์ไปก่อนเล่น ๆ ก่อนแล้วกันครับ

แถม: 222 คำภาษาอังกฤษ ที่แสดงสารพัดอารมณ์ (แปลเป็นภาษาจีน)

 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com