เรื่องเล่าเกี่ยวกับการต่อสู้เอาชนะความรู้สึกทางเพศของพระลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลายรูป

mandisciples

หนังสือ 15 หน้านี้เล่าถึงประสบการณ์ของพระลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลายรูปในการต่อสู้เอาชนะความรู้สึกทางเพศ

ผมเชื่อว่าเป็นข้อเขียนที่เรียบเรียงได้สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

คลิก