10 ภาษาอังกฤษ 'ขอบคุณ' นอกเหนือจากคำว่า thank you

10thanks

http://webboard.yenta4.com/topic/577836                       

หรือ  คลิกลิงก์นี้

10 Thanks you ครูหลิง