39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Talking 39

http://www.wegointer.com/2015/06/talking-with-foreigner/