เรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งพูดไทย 4 คน

Ask Adam คำถามยอดนิยม   YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBjOnHjDlsB9iKzTfw_8uBul88Kp4NTVo

วลีภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ๊อยบ่อย

Click   ภาษาอังกฤษ  by Mahidol    YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYbHecbpdP2tpUipTbXTrnv3qbl-phbIR

คำศัพท์ อังกฤษ ไทย   YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcWqwqWwXmGJjsx-j1L09ch-o0VbjqZEQ

แอนดรูว์   YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR1DoxmPdXjA5QCirvM0T1FwIAJBWpkdx