Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา ประโยคตัวอย่าง + คำแปลศัพท์เป็นไทย + ศัพท์อังกฤษ กับเว็บ Macmillan Dictionary

 Macmillan Dictionary

สวัสดีครับ

Macmillan Dictionary เป็นดิกออนไลน์ฟรีคุณภาพดี ที่มีบริการต่าง ๆ พร้อมเพรียงอย่างที่ดิกดัง ๆ เช่น Oxford หรือ Cambridge มีให้

ขอยกตัวอย่างของดีในเว็บดิกนี้ ที่น่าคลิกเข้าไปศึกษา

แต่วันนี้ที่ผมขอแนะนำเป็นพิเศษ ก็คือ ศัพท์+คำแปลไทย+ประโยคตัวอย่าง ของเว็บนี้ ผมเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้เอง ที่ 2 ลิงก์นี้ครับ

       แต่ละลิงก์มี 12 unit – มี Words and Phrases, คำแปลเป็นไทย(เฉพาะบางความหมาย), และประโยคตัวอย่างที่แสดงความหมายตามคำแปลในภาษาไทย 

จุดที่ผมเห็นว่าน่าศึกษามาก ๆ ของไฟล์ 2 ลิงก์นี้ก็คือ ในแต่ละคำหรือแต่ละวลี เขาเลือกให้คำแปลเป็นภาษาไทยเพียง 1 ความหมาย และก็ให้ประโยคตัวอย่างที่แสดงเฉพาะความหมายนี้

ยกตัวอย่างศัพท์ 2 คำนี้

live (v) อาศัย I live in the beautiful city of Shanghai.

kind (adj) ใจดี My grandma is very kind and always gives us candy.

และ 2 วลีนี้ ที่เราเห็นกลุ่มคำในวลี และการใช้ในประโยคจริง ๆ

do the dishes (phrase) ล้างจาน  Anna is doing the dishes in the kitchen.

graduate from college (phrase) จบจากวิทยาลัย After I graduate from college I’m going to move back home.     


        Wordlist Thai

       ท่านลองเข้าไปศึกษาดูนะครับ  ผมขอแนะนำให้ท่านศึกษาแบบย้อน โดยอ่านประโยคตัวอย่างในคอลัมน์ขวามือก่อน, พยายามแปลให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวดำที่เป็นคำหรือวลีนั้น พยายามแปลด้วยตัวเองให้ได้ก่อนว่า มันแปลว่าอะไร → แล้วจึงค่อยเลื่อนสายตาไปดูคำแปลศัพท์ในคอลัมน์กลางหน้าและคำศัพท์ในคอลัมน์ซ้ายมือ

       ถ้าฝึกแบบนี้จะได้ประโยชน์มาก

       แต่ถ้าฝึกแบบธรรมดา คือ จากคอลัมน์ที่ 1 (ซ้ายมือ)  ไปคอลัมน์ที่ 2 (กลางหน้า) และ  ไปคอลัมน์ที่ 3 (ขวามือ) จะได้ประโยชน์น้อย เพราะออกแรงสมองน้อยเกินไป


เชิญครับ...

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com