Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำแนะนำสำหรับคนชอบแกรมมาร์และชอบอ่านภาษาอังกฤษ

 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ

       ผมไปเจอลิงก์นี้ของเว็บ pasaangkit.com ซึ่งอธิบายไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และ ณ วันนี้ (28 สค.58) มีทั้งหมด 119 หัวข้อ

http://www.pasaangkit.com/category/ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ/

Page 1 of 1212345...10...»Last »

       ผมเข้าไปอ่านแล้วบางหัวข้อและรู้สึกว่า ผู้เขียนมีความรู้แน่นมากในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและยังเขียนถ่ายทอดความรู้ได้น่าอ่านอย่างยิ่ง  ผมจึงขอแนะนำให้ท่านที่สนใจได้เข้าไปศึกษา

       และเพื่อความรู้ที่แน่นยิ่งขึ้น  ถ้าท่านเป็นคนที่ชอบแกรมมาร์และชอบอ่านภาษาอังกฤษ ผมเห็นว่าจะมีประโยชน์อย่างมากถ้าท่านจะ Search หาลิงก์ภาษาอังกฤษอ่านในแกรมมาร์หัวข้อเดียวกันที่เว็บ pasaangkit.com อธิบาย  เพราะว่า ท่านจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง  ดังนี้

[1] ความรู้เรื่องแกรมมาร์ที่ท่านได้รับตามหัวข้อที่ท่านอ่านจากเว็บนี้ จะเป็นพื้นฐานที่ดีมาก ๆ ในการอ่านคำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษ

[2] สิ่งที่บทความภาษาอังกฤษที่ท่าน Search ได้จะให้เพิ่มเติมแก่ท่านในหัวข้อเดียวกันก็คือ อาจจะมีบางจุด  หรือบางแง่มุมที่บทความภาษาไทยไม่ได้กล่าวไว้, เมื่อได้อ่านท่านก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะได้อ่านภาษาไทยที่เว็บ pasaangkit.com เป็นพื้นฐานไว้ดีแล้ว

[3] ท่านจะได้เห็นประโยคตัวอย่างเพิ่มขึ้น ในการเข้าใจแกรมมาร์นั้น ประโยคตัวอย่างเป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งมีมากและหลากหลายให้ศึกษาเท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้น

[4] ในลิงก์ภาษาอังกฤษอาจจะมี exercise ให้ฝึกทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้หนักแน่นขึ้นไปอีก  และ exercise มักมี answers ให้ตรวจ  ถ้าท่านมีเวลาจะถือโอกาสทำสักเล็กน้อยก็ดีครับ

[5] และที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือ การอ่านคำอธิบายแกรมมาร์จากลิงก์ภาษาอังกฤษ จะช่วยเพิ่ม reading skill และ vocabulary  เรื่องของเรื่องก็คือ นักเรียนไทยหรือคนไทยหลายคนที่แม่นแกรมมาร์ ถ้าเขาเอาแต่อ่านตำราแกรมมาร์ที่เป็นภาษาไทยมากเกินไป จนมีเวลาเหลือน้อยเกินไปสำหรับการอ่าน contents ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้ reading skill และ vocabulary อ่อน

       เพราะฉะนั้น การเข้าไปอ่านลิงก์แกรมมาร์ที่เป็นภาษาอังกฤษตามที่ผมแนะนำนี้ จะช่วยอย่างน้อย 3 เรื่องพร้อมกันไปเลย คือ

(1) แกรมมาร์

(2) ฝึก reading

(3) ฝึก vocabulary

       ส่วนวิธีหาลิงก์ภาษาอังกฤษมาอ่าน ก็ใช้ key word ง่าย ๆ ใส่ลงไปที่ Google ยกตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ

       ท่านอาจจะบอกว่า ทำไมต้องเสียเวลาหาตามเว็บต่าง ๆ เพียงเปิดตำราแกรมมาร์ดี ๆ ที่สมบูรณ์สักเล่มหนึ่งก็น่าจะใช้ได้แล้ว ท่านพูดอย่างนี้ก็ถูกครับ แต่การหาตามเว็บต่าง ๆ นี้ก็มีข้อดี คือ ท่านจะได้เห็นความหลากหลายในคำอธิบาย, ประโยคตัวอย่าง, ความคิดเห็น, แบบฝึกหัด และเป็นการพาตัวเองเข้าไปในโลกของการอ่านหลายรูปแบบ ทั้งแบบเป็นทางการมาก  เป็นทางการน้อย ฯลฯ ซึ่งนี่จะช่วยเสริมประสบการณ์การฝึกภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีครับ

เชิญครับ... 

คอลัมน์ซ้าย คือ ลิงก์ชื่อบทความใน pasaangkit.com  คอลัมน์ขวา คือ ลิงก์ผลของการค้นใน Google Search

                      ยังทำไม่เสร็จ  เดี๋ยวมาทำต่อครับ ←

egrammar

การใช้ yet

 grammar how to use yet

การแสดงการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นภาษาอังกฤษ

 how to express agreement and disagreement

Negative Question (ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ)

 

 grammar negative questions

correlative conjunction คำเชื่อมคู่

 grammar correlative conjunctions

ความแตกต่างระหว่าง sometimes, sometime, some time

 difference between sometime sometimes and some time

Negative sentence (ประโยคปฏิเสธ)

 grammar negative sentences

interrogative sentence (หลักการสร้างประโยคคำถาม)

 how to make interrogative sentences in english

ความแตกต่างระหว่าง present perfect กับ present perfect continuous

 difference between present perfect and present perfect continuous

หลักการใช้ some กับ any

 how to use some and any

Capitalization การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ

 capitalization rules

หลักการใช้ Verb to have

 verb to have

หลักการใช้ verb to do

 verb to do

หลักการใช้ verb to be

 verb to be

Sentence type ชนิดของประโยค

 sentence types

Collocation คืออะไร?

 english grammar collocation

ว่าด้วยเรื่องของ like

 english grammar usage of like

การใช้ here และ there

 english grammar here and there

คำขยาย adjectives และ adverbs

 english grammar adjectives and adverbs

การใช้ no matter…

 how to use no matter

No article (คำนามที่ไม่ต้องใส่ article)

 nouns without articles

หลักการใช้ comma (,)

 how to use a comma

ใช้ to กับ for อย่างไรให้ถูกต้อง

 how to use to and for

Compound words ตอนที่ 2 (Compound Adjective)

 compound words compound adjectives

Compound Words – ตอนที่ 1 (Compound Nouns)

 compound words compound nouns

phrasal verbs (กริยาวลี)

 english phrasal verbs

การใช้ always

 how to use always

การใช้ can, could, to be able to

 how to use can could to be able to

ประโยคคำถาม Subject and Object Question

 subject and object questions sentences

การใช้ Future perfect tense

future perfect tense 

การใช้ Active and Passive Voice ในภาษาอังกฤษ ตอนที่2

การใช้ Active and Passive Voice ในภาษาอังกฤษ ตอนที่1

  active and passive voice

การใช้ modal verb + have

 modal verb + have

การใช้ apostrophe s ( ’s )

 how to use apostrophe s correctly

การใช้ Direct and Indirect Speech ตอนที่2

การใช้ Direct and Indirect Speech ตอนที่1

 Direct and Indirect Speech

Indefinite Pronoun (สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)

 indefinite pronouns

Subject and Object Pronoun ในภาษาอังกฤษ

 subject and object pronouns

Linking Verb คือกริยาที่ใช้แสดงสภาพ หรือความรู้สึกของประธาน

 linking verbs

กริยา Regular และกริยา Irregular ในภาษาอังกฤษ

 regular and irregular verbs

Appositive คือ นามหรือนามวลีที่มาขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้า

 appositive

Subject-Verb Agreement (การใช้คำกริยาให้ถูกต้องสอดคล้องกับประธาน)

 subject-verb agreement

กรรมตรงและกรรมรองในภาษาอังกฤษ (Direct and Indirect object)

 Direct and Indirect object

conjunctive adverb ในภาษาอังกฤษ

 conjunctive adverbs

การใช้ Few, A few, Little, A little

Few, A few, Little, A little 

Phrase (วลี)

 grammar Phrase

นามนับได้และนามนับไม่ได้ (Countable and Uncountable Noun )

 Countable and Uncountable Noun

พจน์ของคำนาม (The Number of Nouns)

 The Number of Nouns

ประโยคขอร้อง (Request) ในภาษาอังกฤษ

 request sentence

Determiners คือคำนำหน้านาม

Determiners 

การใช้ Whose ในการตั้งคำถาม

 whose questions

การใช้ who, whom ในการตั้งคำถาม

 who whom questions

การใช้ what ในการตั้งคำถาม

 what questions

การใช้ adverb claus ในภาษาอังกฤษ

 adverb clause

Part of speech ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ

 Part of speech

การใช้ May & Wish ในการอวยพร

 use of may and wish in blessings

Fragment ในภาษาอังกฤษคืออะไร

 grammar Fragment

ตีแผ่การใช้ whether อย่างมืออาชีพ!

 how to use whether in a sentence

การใช้ It

 use +it in a sentence

ประโยค If-clause

 

Participle ตอนที่ 2 (Past participle)

 

Participle ตอนที่ 1 (Present participle)

 

Subjunctive Sentence

 

there is, there are กับ have, has ใช้ต่างกันอย่างไร

 

No กับ Not ใช้ต่างกันอย่างไร

 

การใช้บุพบท in, on, at กับสถานที่

 

การใช้บุพบท in, on, at บอกเวลาในภาษาอังกฤษ

 

ประโยคในภาษาอังกฤษ (English basic sentence structures )

 

การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

 

การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Degree)

 

การใช้ article ( a, an, the )

 

ทำความเข้าใจ Future Continuous Tense

 

ทำความเข้าใจ Future Simple Tense

 

ทำความเข้าใจ Present simple tense

 

ทำความเข้าใจ Present Continuous Tense

 

กริยาช่วย Modal verbs

 

Reflexive Pronoun ในภาษาอังกฤษคืออะไร

 

ประโยคที่เรียกว่า causative form

 

การใช้ infinitive ในภาษาอังกฤษ

 

Gerund ในภาษาอังกฤษ

 

การใช้ past continuous & past simple

 

การเปลี่ยน Verb ให้เป็น Adjective โดยเติม -ed/-ing

 

คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ (Adjective)

 

กริยาวิเศษณ์ในภาษาอังกฤษ (Adverb)

collocation ในภาษาอังกฤษ

 

 Relative clause ในภาษาอังกฤษ

 

Noun Clause คืออะไร?

 

หลักการใช้ Conjunction ในภาษาอังกฤษ ตอนที่2

หลักการใช้ Conjunction ในภาษาอังกฤษ ตอนที่1

 

การใช้ Preposition ในภาษาอังกฤษ

 

Past Simple Tense VS. Present Perfect Tense ใช้ต่างกันอย่างไร

 ว่าด้วยเรื่องของ V-ing ในประโยคภาษาอังกฤษ

 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com