รวมพระธรรมเทศนาที่หลวงพ่อชาแสดงในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒

 lp-cha-9 original pic

รวมพระธรรมเทศนาที่หลวงพ่อชาแสดงในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒

มีเสียง พระอาจารย์สุเมโธ (ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)แปลเป็นอังกฤษด้วย
ส่วนภาพหลวงพ่อชาภาพนี้ ผมเพิ่งเคยเห็น เข้าใจว่า เป็นภาพเก่า ที่ยังไม่ได้แต่ง
http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/133/480-lp-cha-in-usa.html