Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 96: ประโยคที่ 4751 - 4800

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

4751. Don't treat me as a stranger.
อย่าปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นคนแปลกหน้า
4752. It is a shame to treat you like that.
มันช่างน่าอายที่ทำกับเธออย่างนั้น
4753. It is my turn to cook today.
วันนี้ถึงตาฉันทำอาหารแล้ว
4754. They provided us food and drink.
พวกเขาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มมาให้เรา
4755. He shared his food with the poor man.
เขาแบ่งอาหารกับคนยากไร้
4756. This food is out of this world.
อาหารนี้ไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้ว
4757. Shall we eat out for a change tonight?
คืนนี้เราออกไปทานข้าวข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศดีไหม
4758. We eat out once a week.
พวกเราทานข้าวข้างนอกกันสัปดาห์ละครั้ง
4759. They live in peace and plenty.
พวกเขาอยู่อย่างสงบสุขและมั่งคั่ง
4760. They want me to live a normal life.
พวกเขาอยากให้ฉันใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไป
4761. People live in all different kinds of styles.
ผู้คนต่างใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
4762. If you're happy, you live longer.
หากคุณมีความสุข คุณก็จะมีชีวิตอยู่ได้นาน
4763. I hope I may live to see the day.
ฉันหวังว่าฉันจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้น
4764. I don't have enough confidence to live on my own.
ฉันไม่มีความเชื่อมั่นพอที่จะใช้ชีวิตบนลำแข็งของตนเอง
4765. Problems often arise from simple errors.
ปัญหามักจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดเล็กน้อย
4766. The job was not as simple as he thought
งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดไว้
4767. My goals have always been simple.
เป้าหมายของฉันเรียบง่ายเสมอ
4768. What do you have as your goal?
เป้าหมายของคุณคืออะไร
4769. My real goal is to become a professional actress.
เป้าหมายที่แท้จริงของฉันคือ การฯีได้เป็นนักแสดงมืออาชีพ
4770. It has been a goal of mine for a long time.
ฉันมีเป้าหมายนี้มานานแล้ว
4771. We are still a long way from our goal.
พวกเรายังคงอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายของเรา
4772. There is no hope of success.
ไม่มีความหวังที่จะสำเร็จเลย
4773. Hard work is a sure avenue to success.
การทำงานหนักเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน
4774. Our new plan was generally welcomed.
แผนการของเราเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4775. The plan has little appeal for me.
แผนนี้ดึงดูดความสนใจของฉันเพียงเล็กน้อย
4776. But this plan sounds attractive to me.
แต่แผนนี้ดูน่าสนใจสำหรับฉัน
4777. I can see no reason to oppose it.
ฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะคัดค้าน
4778. I, for one, am opposed to it.
ฉันคนหนึ่งล่ะที่คัดค้านเรื่องนี้
4779. He always oppose anything at first.
เขามักจะคัดค้านเรื่องใดๆ ก่อนเสมอ
4780. No matter what I say, she fiercely opposes me.
ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร เธอก็คัดค้านฉันอย่างรุนแรง
4781. It doesn't matter how you do it.
มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณทำสิ่งนั้นอย่างไร
4782. It's no great matter to me.
มันไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรสำหรับฉัน
4783. It's a matter of time now.
มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วตอนนี้
4784. I hope I shall succeed this time.
ฉันหวังว่า่จะต้องสำเร็จในครั้งนี้
4785. Don't hurry. There's plenty of time.
ไม่ต้องรีบ มีเวลาเหลือเฟือ
4786. Don't be in such a hurry!
อย่ารีบขนาดนั้น
4787. Hurry! There is no time to lose.
เร็วเข้า ไม่มีเวลาที่จะเสียแล้ว
4788. We must not lose a second.
เราต้องไม่เสียเวลาแม้แต่น้อย
4789. If you are greedy, you may lose everything.
ถ้าเธอโลภ เธอก็อาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
4790. I am greatly disappointed to hear that.
ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ได้ยินเช่นนั้น
4791. Are you disappointed that you didn't win anything?
คุณรู้สึกผิดหวังไหมที่ไม่ชนะเลย
4792. Don't be too disappointed about that.
อย่าผิดหวังกับเรื่องนั้นมากนักเลย
4793. I admit that I was pretty disappointed.
ฉันยอมรับว่าผิดหวังมาก
4794. If you don't know, just admit it.
ถ้าคุณไม่ทราบก็จงยอมรับซะ
4795. He would not admit he had been wrong.
เขาจะไม่ยอมรับหรอกว่าเขาเป็นฝ่ายผิด
4796. If I am wrong, you are at least not absolutely right.
ถ้าฉันผิด อย่างน้อยเธอก็ไม่ถูกซะทั้งหมดหรอก
4797. It seems to me that something is wrong.
ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล
4798. Something must be wrong with the works.
งานนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่
4799. Hard work contributed to his success.
การทำงานหนักมีส่วนในความสำเร็จของเขา
4800. I don't mind hard work, but I do mind insufficient pay.
ฉันไม่เกี่ยงงานหนัก แต่เกี่ยงเรื่องการจ่ายที่ไม่สมน้ำสมเนื้อ

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com