Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 91: ประโยคที่ 4501 - 4550

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

4501. Seems like everything's already been decided.
ดูเหมือนว่าทุกสิ่งได้ถูกตัดสินใจไว้แล้ว
4502. What business do you have here?
นายมีธุระอะไรที่นี่
4503. Dreams don't work unless you do.
ความฝันจะเป็นจริงไม่ได้ถ้าเธอไม่ทำมัน
4504. If you don't act now it's going to be too late!
ถ้าเธอไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
4505. Don't make the mistake of letting him go.
อย่าทำผิดพลาดโดยการปล่อยเขาไป
4506. I wasn't expecting you to be here.
ฉันไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่
4507. What are you doing at such a place?
นายมาทำอะไรที่สถานที่อย่างนี้
4508. We haven't met since the graduation.
พวกเราไม่ได้พบกันเลยนับแต่เรียนจบ
4509. I used to admire him.
ฉันเคยชื่นชมเขา
4510. It I cut my hair just because of their comments, it will mean I've lost to them!
ถ้าฉันตัดผมเพียงเพราะคำวิจารณ์ของพวกเขา มันก็จะหมายถึงฉันพ่ายแพ้ต่อพวกนั้น
4511. I'm definitely not going to do that!
ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอน
4512. The things that I hate most are people who lose to their feelings of inferiority.
สิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดก็คือคนที่พ่ายแพ้ต่อความรู้สึกต่ำต้อยของตนเอง
4513. How can such minor things defeat me!
สิ่ิ่งเล็กน้อยอย่างนี้จะมาเอาชนะฉันได้งัย
4514. I'll never be defeated!
ฉันจะไม่มีวันพ่ายแพ้
4515. I don't want you to get involved.
ฉันไม่อยากให้เธอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
4516. You should get going, or else you won't make it to the school in time.
เธอควรจะไปต่อ มิฉะนั้นเธอก็จะไปโรงเรียนไม่ทันเวลา
4517. He is really someone who can make my heart melt.
เขาใช่คนที่สามารถทำให้หัวใจฉันหลอมละลายได้
4518. I never expected us to be living so close to each other.
ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าพวกเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันและกันมากขนาดนี้
4519. Sorry to keep the two of you waiting, please come in!
ขอโทษด้วยที่ทำให้พวกเธอทั้งสองคนต้องคอย เข้ามาข้างในสิ
4520. This is only a kind of joke, so don't pay any attention to it.
นี่เป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นเอง ฉะนั้นอย่าไปสนใจมันเลย
4521. I must get my work done before 2 o'clock.
ฉันต้องทำงานให้เสร็จก่อนบ่ายสองโมง
4522. Will you kindly tell me the time?
คุณช่วยบอกเวลาฉันหน่อยได้ไหม
4523. You should review all the facts before you decide.
เธอควรจะทบทวนข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจนะ
4524. If you work too hard you may be collapsed.
ถ้าเธอทำงานหนักจนเกินไป เธออาจล้มเจ็บได้นะ
4525. I must do what is right in my own sight.
ฉันต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องตามความเห็นของฉัน
4526. He took objection to what I said.
เขาคัดค้านในสิ่งที่ฉันพูด
4527. He is in a difficult situation.
เขาตกอยู่ในสถานะลำบาก
4528. Did he work hard till he was tired out?
นี่เขาทำงานหนักจนกระทั่งหมดเรี่ยวแรงเลยหรือ
4529. I must suppress my anger.
ฉันต้องระงับความโกรธของฉันไว้
4530. I cannot suffer much more pain.
ฉันทนต่อความเจ็บปวดที่มากขึ้นอีกไม่ได้
4531. We all make mistakes occasionally.
พวกเราทุกคนต่างก็ทำผิดกันบ้างเป็นบางครั้ง
4532. We have with us a man who needs no introduction, he's given us so much.
คนที่อยู่กับเราในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องแนะนำอะไร เขาให้อะไรกับพวกเรามากมายเหลือเกิน
4533. I don't know anything about your previous matters.
ฉันไม่รู้เรื่องราวแต่หนหลังใดๆ ของนาย
4534. You looked as if you had seen the ghost.
คุณดูราวกับว่าไปเจอผีมาอย่างนั้นแหล่ะ
4535. The accident was due to careless driving.
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการขับขี่รถด้วยความประมาท
4536. Due to the prevalent danger, people were beginning to lose faith...
เนื่องจากอันตรายที่มีอยู่ทั่วไป ทำให้ผู้คนเริ่มหมดศรัทธา
4537. Drop me a line to say how you're getting on.
ส่งข่าวมาให้ฉันรู้บ้างนะว่าเธอเป็นอย่างไรบ้าง
4538. You are the boss, the inspiration of us.
คุณคือหัวหน้า คือแรงบันดาลใจของพวกเรา
4539. It’s the best part of each one of us, the belief that anything is possible.
ความเชื่อที่ว่าทุกๆ สิ่งเป็นไปได้ คือส่วนที่ดีที่สุดของพวกเราแต่ละคน
4540. When you're done, just leave it in here.
ถ้าเธอทำเสร็จแล้ว ก็ทิ้งมันไว้ในนี้แหล่ะ
4541. Time flies by so quickly.
เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน
4542. I'm not good at getting along with these people!
ฉันไม่เก่งในการเข้ากันได้กับคนพวกนี้หรอก
4543. You'll get used to it eventually.
ในที่สุดเธอก็จะชินกับมันเองแหล่ะ
4544. He's always with you. It makes the people around you so envious.
เขาอยู่กับเธอเสมอ ก็เลยทำให้ผู้คนโดยรอบอิจฉาตาร้อนเธอเป็นอย่างมาก
4545. You guys seem so close. Are you going out with him?
เธอสองคนดูใกล้ชิดกันมาก เธอออกไปเที่ยวกับเขาหรือเปล่า?
4546. I meant I don't really like him or hate him or anything!
ฉันหมายความว่าจริงๆ แล้วฉันไม่ได้ชอบเขา หรือเกลียดเขา หรือคิดอะไรกับเขา
4547. Can I walk home with you today?
วันนี้ขอฉันเดินกลับบ้านกับเธอด้วยคนได้ไหม
4548. Why did you leave before me yesterday?
ทำไมเมื่อวานนี้เธอถึงกลับไปก่อนฉัน
4549. Just tell me directly! Don't just have your friend tell me.
ก็แค่บอกฉันมาตรงๆ อย่าเพียงแต่ให้เพื่อนเธอมาบอกกับฉัน
4550. What! Are you introducing a girl to me?
อะไรนะ เธอกำลังแนะนำสาวให้ฉันหรือ

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com