Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 89: ประโยคที่ 4401- 4450

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

4401. I won't be much trouble.
ฉันจะไม่เป็นปัญหามากนักหรอก
4402. You're already causing too much trouble.
เธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
4403. I don't have time to talk to people like you.
ฉันไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับคนเช่นเธอนะ
4404. What kind of person do you think you are?
เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนกัน
4405. I was asking you for a favor, thinking you were someone important.
ฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญ
4406. How stupid of me!
ฉันช่างงี่เง่าอะไรอย่างนี้
4407. I was too arrogant in front of a person I don't even know.
ฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
4408. Before you go around judging others, look at yourself first.
ก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
4409. I'm sorry for saying such mean things.
ฉันขอโทษที่พูดอะไรไม่น่าฟังอย่างนั้น
4410. Please forget what I said.
ได้โปรดลืมสิ่งที่ฉันพูดเถอะ
4411. I'm sorry, I did things without even thinking.
ฉันขอโทษที่ทำอะไรไปโดยไม่ได้คิดเลย
4412. I'm never going to give up.
ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้
4413. Are you good at housework?
เธอทำงานบ้านเก่งไหม
4414. If you can do it, come and be a maid at my house.
ถ้าเธอทำได้ ก็มาเป็นคนรับใช้ที่บ้านของฉันสิ
4415. You can't get a better deal than this.
เธอจะไปหาข้อตกลงดีๆ อย่างนี้ได้ที่ไหน
4416. There's no time to think about this!
ไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
4417. You're wasting my time.
เธอกำลังทำให้ฉันเสียเวลาอยู่นะ
4418. I'm free to choose who I want to hire.
ฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
4419. You're welcome to come here anytime.
ที่นี่ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ
4420. You always say that, the same thing every time.
คุณพูดอย่างนี้เสมอแหล่ะ พูดสิ่งเดิมๆ ทุกครั้ง
4421. I know that's what I always say.
ฉันรู้ว่าฉันพูดอย่างนั้นเสมอ
4422. I wish that I had gotten to know all of you better.
ฉันขอให้ได้รู้จักพวกคุณทุกคนมากขึ้น
4423. I haven't had much luck with women.
ฉันโชคไม่ค่อยดีมากนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง
4424. You're not exactly what you seem, are you?
เธอไม่ใช่คนอย่างที่เห็นชัดๆ อยู่นี่ใช่ไหม
4425. I'm a part of this, whether you like it or not.
ฉันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม
4426. I could be fired for this.
ฉันอาจถูกไล่ออกเพราะเรื่องนี้
4427. I saved your life. You owe me.
ฉันช่วยชีวิตเธอ เธอเป็นหนี้ฉันนะ
4428. You're going to get yourself killed.
เธอกำลังจะพาตัวเองไปตายหรือไง
4429. Young men with a mind for revenge need little encouragement.
คนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
4430. They need guidance.
พวกเขาต้องการการแนะนำ
4431. I've dedicated my life for helping strangers I've never met.
ฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
4432. You can't tell me what to do with the rest of my life.
เธอจะมาบอกให้ฉันทำอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้
4433. My dad told me that every man goes his own way.
พ่อบอกกับฉันว่า ทุกๆ คนดำเนินไปตามทางของตนเอง
4434. It would change my life forever.
มันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
4435. I would ensure what happened to me would never happen to anyone else.
ฉันอยากจะแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ อีก
4436. You haven't called me that for a long time.
เธอไม่ได้เรียกฉันอย่างนั้นตั้งนานแล้ว
4437. Perfection is something I have not encountered.
ความสมบูรณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอเลย
4438. Stop staring at me!
เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
4439. I don't come here to fool around.
ฉันไม่ได้มาเล่นอะไรบ้าๆ ที่นี่
4440. Stop teasing me!
เลิกแซวฉันได้แล้ว
4441. Quit messing with me!
เลิกยุ่งเกี่ยวกับฉันเสียที
4442. I'm still asleep.
ฉันยังหลับอยู่นะ
4443. You're not asleep, you're awake.
เธอไม่ได้หลับ เธอตื่นแล้ว
4444. Why are you making a scene outside my room?
ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
4445. You deceive innocent women and lure them with money.
คุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
4446. What if we give her a test?
ถ้าเผื่อเราให้บททดสอบกับเธอล่ะ
4447. To see if she can do the work well or not.
เพื่อดูว่าเธอจะสามารถทำงานนี้ได้ดีหรือไม่
4448. There's no other way, I'll do the test!
ไม่มีทางอื่นเลย ฉันจะทำบททดสอบนี้
4449. I never thought it would be this bad.
ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแย่อย่างนี้
4450. I've had enough of this.
ฉันเหลือทนกับเรื่องนี้แล้ว / พอกันทีสำหรับเรื่องนี้

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com