Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 80: ประโยคที่ 3951 - 4000

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

3951. I must be out of my mind.
ฉันคงต้องเสียสติ(บ้า)ไปแล้ว
3952. The problem has been solved for the time being.
ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขไปชั่วคราวแล้ว
3953. I definitely won't lay a hand on you.
ฉันจะไม่แตะต้องเธออย่างแน่นอน
3954. I've had enough of this! I want to get out of here!
ฉันเหลือทนแล้ว(พอกันที)กับเรื่องนี้แล้ว ฉันอยากออกไปจากที่นี่
3955. Such a peaceful new year's day!
ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้
3956. Who's saying those weird things?
ใครที่กำลังพูดเรื่องบ้าบอเหล่านั้น
3957. They get along pretty well.
พวกเขาเข้ากันได้ค่อนข้างดี
3958. You always lose!
นายมันขี้แพ้ตลอด
3959. I'm starting to get angry now.
ฉันเริ่มจะโกรธแล้วตอนนี้
3960. Let's get revenge!
ไปแก้แค้นกันเถอะ
3961. I have to take back everything that is ours.
ฉันต้องเอาทุกสิ่งที่เป็นของของเรากลับคืนมา
3962. Because I want to protect my family
เพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
3963. He is always envious of our happiness.
เขาอิจฉาความสุขของเราเสมอ
3964. Hey! It's not fun at all.
เฮ้! มันไม่สนุกเลยสักนิด
3965. You need not to worry, I can take care of myself.
คุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ฉันดูแลตัวเองได้
3966. You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?
คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
3967. You've got to be really cold since you've been waiting for me outside.
คุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
3968. Do I have the duty to tell you everything?
ฉันมีหน้าที่ที่ต้องบอกเธอทุกเรื่องหรือไง
3969. He dares to call me crazy.
เขากล้าเรียกฉันว่ายายบ้า
3970. How dare he provoke me!
เขากล้าดียังไงมายั่วอารมณ์ฉัน
3971. From now on, please don't give him any more work.
จากนี้เป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย
3972. He has to focus in his studies.
เขาจะต้องให้ความสนใจกับการเรียนของเขา
3973. What are you here for?
เธอมาทำอะไรที่นี้
3974. Who cares about the details?
ใครที่จะสนใจเกี่ยวกับรายละเอียด
3975. I came here to save you from your terrible fate.
ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
3976. It was just a scary dream.
มันเป็นแค่เพียงฝันร้าย
3977. That's such a silly idea!
ช่างเป็นความคิดที่งี่เง่าอะไรอย่างนี้
3978. I'm sure you'll live a good life.
ฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
3979. Don't worry so much just grow up normally, okay?
อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
3980. Don't force him to join us.
อย่าไปบังคับเขาให้มาร่วมกับเราเลย
3981. I'm tired of my life already.
ฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
3982. I'd never marry an awful girl like you.
ฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแย่ๆ อย่างเธอหรอก
3983. He insulted me.
เขาดูถูกฉัน
3984. Don't disappoint yourself too much.
อย่าน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากนัก
3985. You can change your fate.
เธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้
3986. You are in your last year, shouldn't you spend more time on your studies?
เธออยู่ปีสุดท้ายแล้วนะ ควรทุ่มเวลาให้กับการเรียนไม่ใช่หรือ?
3987. As long as you're here, your life will become just as you planned.
ตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
3988. I beg of you, mom! I have my own dream.
ขอร้องเถอะแม่ ผมก็มีความฝันของผม
3989. If I don't stay here, my dream will never come true.
ถ้าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ ความฝันของผมก็จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมา
3990. If you agree, I have nothing to say.
ถ้าคุณเห็นด้วย ฉันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้ว
3991. How cold hearted!
ช่างใจดำซะจริง
3992. We don't even have spare rooms.
พวกเราไม่มีห้องว่างเลย
3993. Fine! I give up on you!
ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุ่งกับเธอแล้ว!
3994. Good to have you here.
ยินดีที่คุณมาที่นี่
3995. Don't lay a finger on her!
อย่าได้แตะต้องเธอนะ!
3996. I've never seen her around.
ฉันไม่เคยพบเห็นเธอเลย
3997. You finally showed your true self!
ในที่สุดเธอก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
3998. Whoever is nice to me, I'll be nice too.
ใครก็ตามที่ดีกับฉัน ฉันก็จะดีด้วย
3999. Whoever is mean to me, I'll fight back!
ใครก็ตามที่ร้ายกับฉัน ฉันก็จะสู้ตอบ
4000. I have only one wish!
ฉันมีความปรารถนาเพียงประการเดียวเท่านั้น

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com