Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 76: ประโยคที่ 3751 - 3800

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

3751. You're a lot better at this than I am.
คุณทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าฉัน
3752. Well, I've taken too much of your time.
เอาล่ะ ฉันทำให้คุณเสียเวลาไปมากแล้ว
3753. I'd better go before it gets dark.
ฉันควรจะไปได้แล้วก่อนที่มันจะมืด
3754. That's just how we greet each other.
นั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน
3755. Do you really think I would leave without saying goodbye?
คุณคิดจริงๆ หรือว่าฉันจะจากไปโดยไม่กล่าวลา?
3756. I've been so afraid of losing him.
ฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
3757. He's the only family I've got.
เขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ฉันมีอยู่
3758. I promise I will get out of the way and let the two of you be happy.
ฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
3759. I mean, there just has to be some boundaries.
ฉันหมายความว่า มันต้องมีขอบเขตบ้าง
3760. I don't love boundaries but I can do them.
ฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
3761. There should be no secrets between us, you know.
รู้ไหม มันไม่ควรมีความลับระหว่างเรา
3762. Don't you wish to try something special?
คุณไม่ปรารถนาจะลองบางสิ่งที่พิเศษหรอกหรือ?
3763. I am tired. And you create problems over nothing.
ฉันเหนื่อย และคุณก็สร้างปัญญาจากสิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา
3764. Talk to me at home when you have calmed down.
ไว้ค่อยคุยกันที่บ้านเมื่อคุณสงบใจแล้ว
3765. Each of us is free to behave as we want to.
พวกเราแต่ละคนมีอิสระที่จะทำอย่างที่เราต้องการ
3766. My dad and I don't get along too well.
ฉันและพ่อเข้ากันไม่ค่อยดีนัก
3767. You men make yourselves comfortable.
พวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
3768. I'll be right back.
เดี๋ยวฉันกลับมา
3769. Well, where are we gonna take him?
เราจะพาเขาไปที่ไหนดีล่ะ?
3770. We can't just leave him here.
เราไม่สามารถทิ้งเขาไว้ที่นี่ได้
3771. When you wake up, wipe the slugs off your face.
เมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
3772. Get ready for a new day.
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันใหม่
3773. I'm trying to make a living.
ฉันพยายามที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพ
3774. I like to have a professional attitude.
ฉันอยากจะมีท่าทีแบบมืออาชีพ
3775. What do you care about money, you got plenty?
คุณสนเรื่องเงินด้วยหรือ ในเมื่อมีมากมายอยู่แล้ว?
3776. Why don't you go ahead and do whatever it is that you do.
ทำไมคุณไม่เดินหน้าต่อไปและทำสิ่งใดก็ตามที่คุณทำอยู่?
3777. I heard something about him coming up here to town. Is that true?
ฉันได้ยินว่าเขากำลังเข้ามาในเมือง เป็นเรื่องจริงหรือ?
3778. You hear anything about that?
คุณได้ยินมาอย่างนั้นหรือ?
3779. He taught me better than school did.
เขาสอนฉันได้ดีกว่าโรงเรียนเสียอีก
3780. I'm hoping that he comes to town.
ฉันหวังว่าเขาจะเข้ามาในเมือง
3781. I'm sure that everyone has heard of our plans.
ฉันแน่ใจว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับแผนของคุณแล้ว
3782. I hope you won't mind.
ฉันหวังว่าคุณคงจะไม่ว่าอะไร
3783. Do you feel that way?
คุณรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า?
3784. You are expected to learn such a lot of things you've never learned.
คุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
3785. I made an awful mistake.
ฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์อย่างหนึ่ง
3786. Wouldn't it be nice to be like that?
เป็นอย่างนั้นไม่ดีหรือ
3787. I hope that I don't hurt your feelings.
ฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
3788. If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasket.
ถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
3789. I didn't have the courage to say I didn't know.
ฉันไม่มีความกล้าที่จะบอกว่าฉันไม่ทราบ
3790. Please forgive me for being impertinent and ungrateful
โปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
3791. I will send you a copy in case you care to read it.
ฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
3792. I'm sorry if you disappointed.
ฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
3793. I don't know a single thing about you.
ฉันไม่รู้อะไรสักนิดเกี่ยวกับคุณ
3794. I'll promise never to bother you with any more questions.
ฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
3795. You will never hear me complain again.
คุณจะไม่ได้ยินฉันบ่นอีกเลย
3796. I'd rather die than go back.
ฉันตายซะดีกว่ากลับไปอีก
3797. Don't let it annoy you.
อย่าปล่อยให้มันรบกวนคุณ
3798. I wish you'd come for a little visit and let me walk you around.
ฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
3799. I don't mean to hurt your feelings.
ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของคุณ
3800. I am entirely grown up.
ฉันเติบโตเต็มที่แล้ว

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com