Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 69: ประโยคที่ 3401 - 3450

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3401. Your courage will lead to victory.
ความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
3402. Because from now on I will make my own decisions!
เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
3403. A good student absorbs knowledge swiftly and well.
นักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
3404. Thanks to a wise teacher like you.
ขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
3405. I have heard father praise your skills.
ฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
3406. Now there's nothing to be worried about. Am I right?
ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
3407. What will I get in return?
ฉันจะได้อะไรตอบแทนคืน?
3408. I am honored you have traveled so far to see me.
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
3409. May I know the purpose of this visit?
ขอทราบวัตถุประสงค์การมาเยือนครั้งนี้ได้ไหม?
3410. I am honored by your proposal.
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
3411. I have certain conditions.
ฉันมีเงื่อนไขบางอย่าง
3412. I wish to meet him before I consent to marry.
ฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
3413. Only if these are met, I will marry you.
ถ้าเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนองตอบ ฉันก็จะแต่งงานกับคุณ
3414. We have been given the day off.
พวกเราได้รับอนุญาตให้หยุดงาน
3415. I can't believe you're saying this.
ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคุณพูดอย่างนี้
3416. I have protected him from all harm.
ฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
3417. I asked him to let me cook.
ฉันขอร้องเขาขอให้ฉันเป็นปรุงอาหาร
3418. Don't you dare talk to anyone about this!
อย่าได้บังอาจบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
3419. I was only doing my duty.
ฉันแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้น
3420. Have no fear. Tell us the truth!
ไม่ต้องกลัว บอกความจริงกับเรามา
3421. I know you don't like a change of taste.
ฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
3422. You are not mature enough to take over from me.
แกยังไม่โตพอที่จะเข้ารับงานต่อจากฉัน
3423. You cannot handle the pressure.
แกไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้หรอก
3424. When you are at a disadvantage, you give up.
เมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
3425. He does not deserve me!
เขาไม่คู่ควรกับฉัน
3426. I got the sack of my father.
ฉันถูกพ่อไล่ออกจากงาน
3427. He dumped me before all my friends.
เขาบอกเลิกกับฉันต่อหน้าเพื่อนๆ ของฉัน
3428. Can I talk to you in a while?
ขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหม
3429. Listen to what I have to say.
ฟังในสิ่งที่ฉันต้องจำต้องพูดนี้
3430. If you like someone, then you can put up with such things here.
ถ้าคุณชอบใครสักคน งั้นคุณก็จะอดทนต่อสิ่งต่างๆนั้นได้
3431. I gave you that key for emergencies.
ฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
3432. I saw this guy twice today.
ฉันเจอผู้ชายคนนี้สองครั้งแล้ววันนี้
3433. I didn't mean to be eavesdropping.
ฉันไม่ได้ตั้งใจที่แอบฟัง
3434. Your girlfriend seemed pretty offended.
ดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
3435. Let me take you out on Friday night.
ขอผมพาคุณไปข้างนอกคืนวันศุกร์นะ
3436. Give me one good reason.
ขอเหตุผลดีๆ สักข้อสิ
3437. I can't believe they picked me to replace her.
ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเลือกฉันมาแทนที่เธอ
3438. Now I'm being replaced by a young lady.
ตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
3439. I don't have much time for that.
ฉันไม่มีเวลามากพอสำหรับเรื่องนั้น
3440. I'm going to take a vacation.
ฉันกำลังจะลาพักร้อน
3441. Who else knows about this?
มีใครอื่นรู้เรื่องนี้ไหม?
3442. Do you know how long it takes for those to decompose?
คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยสลาย
3443. It's nice that you see me so much now.
ดีที่ตอนนี้เธอไปมาหาสู่ฉันมากจริงๆ
3444. Please repeat what you just told me.
ได้โปรดพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งบอกกับฉัน
3445. We'll advise people not to panic.
พวกเราจะชี้แนะผู้คนอย่าตื่นตกใจ
3446. The best idea right now is to stay in their homes.
ความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
3447. With your permission, I'd like to remain at your side.
ด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
3448. What happens if they do become hostile?
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
3449. We have to ask you to stay calm.
เราต้องขอร้องให้พวกคุณอยู่อย่างสงบ
3450. It's important for everyone not to panic.
ที่สำคัญทุกคนจะต้องไม่แตกตื่น

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com